Ministerul Culturii, Fundația Soros pentru o societate deschisă, Muzeul de Artă Timișoara,
Orient-Occident, iunie-septembrie 1994