Expoziţia de Arte Textile Ambientale deschisӑ ȋn perioada 21 iunie-7 iulie 2023, ȋn spaţiul Sӑlii de conferinţe a Muzeului de Artӑ Popularӑ „Prof. Dr. Nicolae Minovici” sub denumirea ȊNTRE REAL ŞI IMAGINAR, cuprinde lucrӑri de master I și II, care aparţin studenţilor Universitӑţii Naţionale de Arte București, Facultӑţii de Arte Decorative și Design, Departamentului Arte Textile și Design Textil, Specializarea Arte Textile Ambientale.

Protagonistele acestui eveniment, coordonate de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumuşeanu sunt: Maria Boian (anul II master), Anastasia Dabija (master an I), Mara Malinovski (anul II master), Alexandra Daniela, Andreea Molocia (anul I master), Diana Ştefania Neagu (anul II master), Maria-Alexandra Ţecu (master anul I).

Lucrӑrile care compun de aceastӑ datӑ spaţiul expoziţional al Sӑlii de conferinţe a Muzeului  de Artӑ Popularӑ „Prof. Dr. Nicolae Minovici”  au menirea de a transmite mesaje legate de frumuseţea naturii ȋnconjurӑtoare, de uman și social și ȋn aceeași mӑsurӑ, de a ȋnnobila estetic  interiorul unui apartament, interiorul unui spaţiu public sau silueta unei persoane. Acestea sunt: panouri decorative realizate ȋn tehnici specifice mediului textil contemporan, instalaţii artistice textile, articole vestimentare prêt-à-porter. Punctele de pornire ale lucrӑrilor prezente sunt  conceptele  de naturӑ filozoficӑ, pshihologicӑ, poeticӑ, socio-umanӑ și nu ȋn ultimul rând,  artisticӑ. Imaginaţia creatoare, inventivitatea, originalitatea,  sensibilitatea și inteligenţa plasticӑ, sunt doar câteva dintre trӑsӑturile vizibile  ale universului fiecӑreia dintre  lucrӑrile  existente  ȋn acest cadru expoziţional. 

Fiind atent gândite și  realizate cu mӑiestrie, acestea invitӑ la meditaţie, la o restructurare a modului de a percepe și simţi lumea prin intermediul operei de artӑ. Texturile reprezentate de forme mai mult sau mai puţin reliefate,   creeazӑ un spectacol vizual și senzorial inedit. Culorile ȋncântӑ privirea, trimiţând receptorul de artӑ cu gândul la inepuizabilele capacitӑţi de seducţie  pe care creaţia artisticӑ le posedӑ.

Curator: conferentiar univ. dr. Daniela Frumușeanu

Instituţii organizatoare: Muzeul Municipiului București, Muzeul de Artӑ Popularӑ Dr. Nicolae Minovici, Universitatea Națională de Arte București.

Parteneri: Asociaţia D’arte Da Vinci, Asociaţia Femeilor Universitare din România.

Parteneri media: Modernism-tabloid de artӑși stil, Radio România Cultural, Promenada Culturalӑ, Radio PRO Diaspora, Clubul Presei Transatlantice, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România-PRESS ONE, Agenţia de CARTE.ro, Radio TRINITAS, LEVIATHAN-veritas liberabit vos.  

Prelucrare digitalӑ afiș: Mara Malinovski.