Spune nu războiului! Art Gallery Tomis Mall Constanța, sâmbătă, 9 aprilie, ora 16,00, Expoziție Națională de Artă Contemporană, organizată de Filiala Constanța Unu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, curator Mariana Constantinescu

Evenimentele din Ucraina și-au lăsat amprenta și asupra artiștilor plastici din România, Filiala Constanța 1, implicându-se, prin curatoarea Mariana Constantinescu, în organizarea unei ample expoziții cuprinzând 40 de nume ale artei românești contemporane, ale căror creații sunt amprentate de antinomia dintre război și pace, bine și rău, viață și moarte, iubire și ură, teme interpretate într-un mod particular de fiecare dintre participanți. Menținută în tonalitatea sacadată a unor contraste și alternanțe existențiale și vizuale, relaționate cu momentul evocat, expoziția face o paralelă între percepția din exterior asupra războiului, a unor oameni neimplicați direct, dar afectați prin calitatea lor umană, de suferințele care se petrec în imediata apropiere și cei marcați direct, prin pierderea celor dragi sau de distrugerea ori dispariția definitivă a unor fragmente ale civilizației lor. Poveștile cunoscute îndeaproape de la refugiați ori informațiile din mass-media, ne-au creat o viziune asupra ideii de spațiu, de habitat, de locuire, în condiții de război, elemente care au rămas în mintea plasticienilor, părtași la trăirile vecinilor de graniță. Și apropierea geografică față de Ucraina este cauza unei înțelegeri mai profunde a problemei de către artiștii români, mai ales că, și noi, de-a lungul istoriei, am simțit pe pielea noastră atrocitățile unui astfel de dezastru. Expoziția este interesantă prin particularitățile de receptare și de transpunere a unor fapte încărcate de dramatism, în tehnici diverse și în abordări conceptuale prin care se pledează împotriva războiului și a tuturor energiilor negative.

Critic de arta: Ana Amelia Dincă