EXERCIȚII DE AUTODEFINIRE

Vernisaj: 06/04/2022
Ora: 17:00

Expoziția intitulată ”Exerciții de autodefinire” prezintă demersurile artistice ale unui grup de studente din Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Pedagogia Artei, nivel licență anul II și master anii I și II, coordonator lector univ. dr. Silvia Stoica.
Lucrările de pictură prezente pe simeze constituie martori ai unei etape de cercetare plastică personală sau rezolvări, răspunsuri individuale la teme de atelier cu problematică specifică. Domină un tip de discurs ce are ca numitor comun autosondarea, autointerogarea, căutarea, fiind evidentă nevoia fiecărei autoare de a se autodefini ca personalitate artistică creatoare.

Expun:
Ruxandra Achim, Roberta Andronache, Emanuela Dumitru, Veronica Duță, Narcisa Janță, Cristina Lupescu, Lussiana Obrijanu, Simona Popa, Loredana Smău, Ioana Tăbăcaru

Curator: Silvia Stoica

Expoziția poate fi vizionată în perioada 06 – 18.04.2022

Centrul Artelor Vizuale – etaj
Str. Biserica Enei, nr. 19, sector 1, București