For English please scroll

Te așteptăm la ARTHUB Bucharest (str. Gen. Budișteanu nr. 10, sector 1 București) pentru trei zile de târg de artă. Zeci de lucrări de gravură, printuri sau fotografie în serii mici sau unicat * ceramică * design vestimentar * bijuterie * cărți de artist * tricouri, căni, ilustrație, agende, caiete și alte obiecte personalizate de artiști și artiste * pânze de mici dimensiuni (tehnici variate) pot deveni viitoare piese în colecția ta sau cadoul perfect la cele mai exigente standarde pentru familie, colaboratori, profesori.

În intervalul 10 – 12 decembrie 2021, ARTHUB Bucharest deschide porțile noii galerii din Str. Budișteanu nr. 10 – un spațiu cu istorie în peisajul artistic bucureștean – pentru ceea ce îndrăznim să credem că este cel mai amplu fenomen de coalizare artistică independentă în scop lucrativ din ultima perioadă: prima ediție a ART.târg.HUB.
Peste 40 de artiste și artiști au răspuns afirmativ invitației de a prezenta publicului selecții din atelier ce vor putea fi achiziționate la prețuri prietenoase într-un efort concentrat de democratizare a artei:
/\lexandre. Liviu Acasandrei, Edit Albert, Elena Andrei, Ana Asavei-Pietraru, Cristina Bodnărescu, Angela Bontaș, Buzu (Ana Andronic), Raluca Cășaru, Ana Chiorean, Cosmin Ciobanu (3C Models), Lidia Loredana Cleja, Claudiu Cobilanschi, Deniz Constantin, Roberta Curcă, Roxana Donaldson, Amalia Dulhan, Cristina Iacob, Carmen Ioniță, Cristina Irian, Nadina Lungu, Lumi Mihai, Loly by Zita Moldovan, Lucian Muntean, Nairam, Adi Newell, Delia Orman, Bogdan Pelmuș, Magdalena Pelmuș, Mihai Pleșu (Telurik), Maria Pop Timaru, Eugen Raportoru, Nectaria Radu, Cristina Solalea, Monica Stănescu (Most Precious), Georgiana Stegaru (Craxittude), Ioana Surdu (Noir Morphosis), Nona Șerbănescu, Alina Ușurelu, George M. Vasilescu, Daniela Vîrlan, Teodora Vișineanu.

***
Program de vizitare:
10 decembrie: 17:00 – 21:00
11 decembrie: 12:00 – 21:00
12 decembrie: 12:00 – 19:00

Accesul este gratuit și condiționat de prezentarea certificatului de vaccinare cu schema completă.

ARTHUB Bucharest a demarat ca un proiect al Asociației pentru Promovarea Artelor Contemporane ce își propune să faciliteze instrumente de lucru pentru artiști, utilizarea în comun a resurselor și întălnirea cu publicul.
Prin cumpărarea de obiecte de artă din cadrul ART.târg.HUB susțineți activitatea asociației cu 15% din valoarea achiziției.

Eveniment FB: (9) ART.târg.HUB#1- Tactici ale solidarității în contestarea status quo-ului pieței de artă | Facebook

ARTHUB Bucharest FB Page: (9) ART HUB | Facebook

ARTHUB Bucharest Instagram: ARTHUB Bucharest (@arthubbucharest) • Instagram photos and videos

ART.târg.HUB FB Page:  (9) ART.tîrg.HUB | Facebook

ART.târg.HUB Instagram: @art.targ.hub • Instagram photos and videos

En

We are waiting for you at ARTHUB Bucharest for 3 days of art fair with dozens of works of engraving, prints or photography in small or unique series * ceramics * clothing design * jewelry * artist books * t-shirts, mugs, artwork, diaries, notebooks and other custom items by artists * small canvases (varied techniques) can become future pieces in your collection or the perfect gift for family, collaborators, teachers, at the most demanding standards. Between 10 and 12 of December, 2021, ARTHUB opens the gates of the new gallery in Budișteanu no. 10 St. – a space with history in the artistic landscape of Bucharest – for what we dare to believe is the largest phenomenon of independent artistic coalition for independent art sales in recent times: the first edition of ART.târg.HUB.
Over 40 artists and artists accepted our invitation to present selections from their studios that can be purchased at friendly prices in a focused effort to democratize art:

/\lexandre. Liviu Acasandrei, Edit Albert, Elena Andrei, Ana Asavei-Pietraru, Cristina Bodnărescu, Angela Bontaș, Buzu (Ana Andronic), Raluca Cășaru, Ana Chiorean, Cosmin Ciobanu (3C Models), Lidia Loredana Cleja, Claudiu Cobilanschi, Deniz Constantin, Roberta Curcă, Roxana Donaldson, Amalia Dulhan, Cristina Iacob, Carmen Ioniță, Cristina Irian, Nadina Lungu, Lumi Mihai, Loly by Zita Moldovan, Lucian Muntean, Nairam, Adi Newell, Delia Orman, Bogdan Pelmuș, Magdalena Pelmuș, Mihai Pleșu (Telurik), Maria Pop Timaru, Eugen Raportoru, Nectaria Radu, Cristina Solalea, Monica Stănescu (Most Precious), Georgiana Stegaru (Craxittude), Ioana Surdu (Noir Morphosis), Nona Șerbănescu, Alina Ușurelu, George M. Vasilescu, Daniela Vîrlan, Teodora Vișineanu.

Visiting Hours:
December, 10: 17:00 – 21:00
December, 11: 12:00 – 21:00
December, 12: 12:00 – 19:00

Access is free and subject to the presentation of the full vaccination certificate.

ARTHUB Bucharest started as a project of the Association for the Promotion of Contemporary Arts that aims to facilitate working tools for artists, sharing resources and meeting the public.
By buying art objects from ART.târg.HUB you support the activity of the association with 15% of the purchase value.

ARTHUB Bucharest (str. Gen. Budișteanu nr. 10, sector 1, București)

Tactici ale solidarității în contestarea status quo-ului pieței de artă

Text anti-curatorial sau de ce ne ocupăm (și) cu târguri, Nona Șerbănescu

În ultimii 2 ani, de la debutul pandemiei – întocmai ca și în restul de 30 de după 1989 – artiștii independenți din zona vizualului (condiție de bază spre deosebire de alte discipline) au fost cu consecvență omiși din orice posibilă reformă sau măsură de protecție socială adresată lucrătorilor din cultură.

Odată perimată ireversibil infrastructura Uniunii Artiștilor Plastici, structurile de susținere ale artei plastice/decorative/vizuale s-au mutat treptat către zona privată unde grija față de individ este înlocuită cu competitivitatea pieței libere (de artă). Ori la 32 de ani de la Revoluție, dacă avem vreo certitudine despre piața de artă autohtonă, este aceea că ea nu există, sau în cel mai bun caz este disfuncțională. Atomizată exclusiv în marile centre culturale București/Cluj-Napoca/Timișoara, marcată pe diverse paliere de monopoluri oricum numai etice nu și în orice caz insuficient dezvoltată în termeni de cifre, această piață imatură și brutală se bazează și își trage seva aproape exclusiv din tehnici de exploatare a artiștilor. Evenimente gigant organizate inclusiv cu fonduri publice care nu își permit plata onorariilor și nu decontează costuri de producție; galerii comerciale care pretind exclusivități și arestează cu anii inventare artistice în schimbul unor vânzări anemice; muzee, evenimente sau indexuri care exclud din pixul curatorilor artiste insuficient de sexi pentru colecțiile și expozițiile lor, scriind astfel o post-istorie artistică convenabilă financiar intereselor proprii; corporații care ajung să paraziteze inițiative independente și le gentrifică; strategii și bugete culturale asumate și abandonate de autorități, tot atâtea provocări printre care artiștii și artistele jalonează în încercarea de a se face remarcați/remarcate – condiție de bază a succesului în artă. Dacă la toate astea mai adăugăm o Uniune a Artiștilor Plastici slabă politic; un Muzeu de Artă Contemporană ultra-elitist și formele de auto-sabotaj dezvoltate de artiști ca rezistențe la precariat și la presiunea economică (vezi vânzarea de lucrări direct din ateliere fără forme legale; încercarea de a (a)părea mult mai prosperi decât sunt cu adevărat sau auto-exploatarea prin muncă neplătită), obținem o imagine deloc flatantă a unui domeniu cultural care s-a dezvoltat strâmb și a crescut monstruos împotriva indivizilor care îl compun. Aceștia, ultime rotițe ale angrenajului care în mod firesc ar trebui să îi protejeze, sunt privați atât de puterea formală (necesară în urmărirea a unor interese comune) cât și de cea in-formală (de auto-reprezentare și solidarizare).

Într-o luptă inegală cu un sistem ultra-competitiv bazat aproape integral pe succes gonflat, mereu hăituit/ă, mereu în viteză, printre prea multe joburi și proiecte, artistei/artistului român nu îi rămâne decât să-și dezvolte pe cont propriu, sau în grupuscule, răspunsuri punctuale la provocările impuse de piața de artă, răspunsuri de cele mai multe ori slab conștientizate și insuficient teoretizate, bazate îndeosebi pe auto-exploatare ca unică formă de menținere în atenția publică. În mod cert, peisajul în care operăm nu este un spațiu sigur, nu este un spațiu echitabil în raporturile de putere și vizibilitate dintre artiste și artiști, nu este un climat propice debutului după cum nici nu susține artiștii și mai ales artistele aflate pe final de carieră, excepție făcând doar cei puțini, aleși să formeze sferele înalte și extrem de rarefiate ale artei. 

Revenind însă la situația ultimilor doi ani și vorbind strict de răspunsul statului la problemele independenților din arta vizuală, îl găsesc insuficient (raportat la întreg domeniul, inclusiv la galerii, organizații și alți actori din piață) și cu siguranță neadaptat realităților domeniului. De pildă, dacă alte categorii de lucrători în artă și cultură s-au încadrat pentru ajutoarele oferite de stat din 2020 și o parte din 2021, artistele și artiștii vizuali nu prea au reușit, structura veniturilor lor nefiind cea necesară accesării fondurilor. Bunăoară dacă în alte domenii artistice s-a putut face plata angajaților în lipsă, de pildă în filarmonici sau teatre, în cazul a sute poate chiar mii de artiști, caracterul independent al muncii a însemnat o condamnare la sărăcie. Singurul ajutor gândit special pentru domeniul artelor plastice a venit târziu, a fost insuficient și s-a concretizat într-un concurs de achiziție publică de lucrări de artă organizat de MNAC – concurs și program deosebit de important și de valoros ce ar merita cu siguranță permanentizat – dar care nu a avut, și nu poate avea rol de ajutor financiar sau de indemnizație din simplul motiv că există o incompatibilitate structurală între protecția socială și formele concurențiale de acordare, altfel spus ajutorul trebuie acordat plecând de la nevoi și nu pe criterii meritocratice.

Din păcate, toate aceste probleme mai vechi sau mai noi, sistemice sau generate de situația sanitară curentă, necesită soluții reale, de profunzime, ce constau într-o combinație de măsuri și politici publice în cultură, de bune practici ale domeniului și de infuzie de capital provenit din surse publice și/sau transparente – și toate se lasă așteptate.

În aceste condiții, se impune cred, generarea unor contexte propice pentru discuții sincere, cu cărțile pe masă. Responsabilitatea să furnizăm cadrul acestor discuții ne revine nouă, organizațiilor din domeniul artei care nu ne situăm nici în sfera galeriilor comerciale și nici în cea a marilor organizatori de evenimente.

Totodată devine utilă, urgentă chiar, construcția unor noi formule de lucru, destinate creșterii rezilienței artiștilor din zona vizualului, forme sustenabile de agregare a unei piețe alternative, orientate nu către celebrii (și inexistenții) colecționari români cât mai degrabă către publicul real de artă, acela care nu dispune de sume uriașe pentru investiții, fie că aici vorbim despre magazine online, târguri, cooperative asociate atelierelor, evenimente hibrid de dimensiuni mici și medii menite să activeze comunități locale.  

Este poate, mai mult decât oricând, momentul construcției unor structuri sau rețele de susținere și solidaritate pentru artiste și artiști. În acest sens colectivul ARTHUB propune o primă formulă de lucru prin intermediul ART.târg.HUB. Prima ediție, Tactici ale solidarității în contestarea status quo ului pieței de artă este dedicată chiar problematicii sustenabilității muncii artistice și găsirii de soluții pe termen scurt și mediu. Prima provocare: sustenabilitate și abordări etice în întâlnirea dintre produsul muncii artistice și potențialii cumpărători în condiții de transparență și corectitudine față de toate părțile implicate. Cea de-a doua provocare, cea a selecției artistelor și artiștilor participanți pe criterii calitative dar non-discriminatorii. Soluția abordată a fost cea a selecției pe criterii afective și de proximitate, într-o primă fază fiind aleși artiști din nucleul și colaboratorii apropiați ai ARTHUB. Aceștia au fost invitați la rândul lor să invite artiști în a căror muncă și viziune au deplină încredere și astfel s-a creat o rețea de lucru bazată pe încredere, solidaritate și nu în ultimul rând altruism.