From Tears to Ideas* @ Atelier 35, București

Andreea Vlăduț și Christa Wall

Curator: Daria Nedelcu

Vernisaj: 15. 11. 2021

Finisaj: 15. 12. 2021

Luni – Vineri: 15 – 20 h

Atelier 35 are plăcerea de a anunța deschiderea expoziției „From Tears to Ideas” a artistelor Christa Wall și Andreea Vlăduț pe 15 noiembrie, în intervalul 18:00 – 21:00 la Atelier 35, Strada Șelari, Nr. 13, București.

„From Tears to Ideas” este un proiect colaborativ interdisciplinar dezvoltat de Christa Wall (AT) și Andreea Vlăduț (RO). La baza acestuia, stă o cercetare în desfășurare concentrată pe profesia de bocitoare. Aducând, în prim-plan, rolul femeii ca bocitoare în diferite contexte socio-politice de-a lungul istoriei, artistele interoghează, de asemenea, structuri și coduri patriarhale.

“From Tears to Ideas”este și un act de lamentare performat în cadrul unei lumi în ruine care traversează o criză climatică, ecologică și o pandemie în continuă desfășurare. Ritualul bocetului ne întoarce către un corp individual și colectiv care traversează o stare de vulnerabilitate și permeabilitate, în vederea integrării lui într-o rețea de grijă și solidaritate.

Proiectul creează un context pentru o discuție despre cultura tradițională locală a bocitoarelor, despre procese de reinterpretare și despre locul conceptual pe care îl ocupă actele de bocet și de lamentare în cadrul dansului și al artei contemporane. Temele vor fi abordate, dintr-o perspectivă multidisciplinară, printr-o serie de conferințe și un atelier susținute de: Marina Cap Bun (autoare ce a contribuit cu o cercetare în Ricarda Vidal and Maria Blanc (eds), The Power of Death: Contemporary Reflections on Death in Western Society și a colaborat cu Taryn Simon în cadrul proiectului An Occupation of Loss), Bogdan Mihai Simion (solist vocal, cobzar, doctor în Litere, pasionat de folclor şi ocazional scriitor) și un atelier ținut de Christa Wall (artist).

Christa Wall este o artistă care trăiește și lucrează în Viena, Austria. A studiat Artă Experimentală laKunstuniversität, Linz și la Ecole Nationale Supérieure Des Beaux-Arts din Lyon. Cu o gândire tentaculară, Crista Wall traversează spațiile dintre performance și interpretare, dintre ritual și activism, dintre cultura populară și queerness.

Andreea Vlăduț este o artistă multimedia din România, care trăiește și lucrează în București și în Linz, Austria. Andreea încearcă să pună în valoare sunete brute, nealterate, din mediul înconjurător prin suprapunerea cu imagini video sau prin filtrarea lor prin materialitatea obiectelor. În prezent studiază Time Based Media la Kunstuniversität Linz, unde își continuă practica artistică, cu un focus pe muzica electronică, instalații audio – video și performance.

Christa Wall și Andreea Vlăduț au colaborat, timp de un an, la proiectul „Pneuma Lamentare”, un proiect audio-vizual de reinterpretare a ritualului de bocet. Acestea caută noi forme și structuri interpretative ale temei bocetului.

*From tears to ideas – Steven Feld, Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kululi Expression.

**Cercetarea are ca punct de plecare biografia bunicii Andreei Vlăduț.

*** Termenul moirolog este un mix între jelit și dialog, accentuând calitățile dramatice și performative ale actului de bocet.

Proiectul este finanțat de Forumul Cultural Austriac prin programul #newTogether.

Parteneri media: FIFTITU%, Palpabil Studio, Asociația Jumătatea Plină, Revista Arta

Mulțumiri: Bon Alog, Sara Pineros, Sheida Ramhormozi, Florine Mougel, Julia del Rio, Daria Nedelcu, Vlad Albu, Diana Popovici, Ovidiu Toader, Delia Andrada-Popescu

Credit Foto: extract din video-ul “Pneuma Lamentare” (realizat de Andreea Vlăduț și Christa Wall), filmat de către Bon Alog și Florine Mougel

_________________________

EN

From Tears to Ideas*

Andreea Vlăduț and Christa Wall

Curator: Daria Nedelcu

Opening: 15. 11. 2021

Finissage: 15. 12. 2021

Monday – Friday: 15 – 20 h

Atelier 35 is excited to announce the opening of a collaborative interdisciplinary project which brings together Christa Wall (AT) and Andreea Vlăduț (RO). At its core lies an ongoing research process that focuses on professional mourners**, while bringing to the fore the role of women as moirologists in different social and political contexts throughout history.

“From Tears to Ideas” is also a call to an act of grief performed in a world in ruins that undergoes an ecological and climate crisis and an ongoing pandemic. Through the mourning ritual, one can connect to the vulnerable and permeable individual / collective body while searching for alternative ways of care, affection, and solidarity.

The project opens a space for moirologues*** and a discussion about the Romanian traditional culture of moriologists, reinterpretations, and the place of the laments in the context of contemporary art and performance. The topics will be covered from a multidisciplinary perspective through conferences held by Marina Cap-Bun (contributor to Ricarda Vidal and Maria Blanc (eds), The Power of Death: Contemporary Reflections on Death in Western Society and collaborator of Taryn Simon on the project: An Occupation of Loss), Bogdan Mihai Simion (singer, kobza player, writer) and a workshop held by Christa Wall (artist).

Christa Wall

Christa Wall is an Austrian multidisciplinary artist based in Vienna, Austria. She studied Experimental Art at Kunstuniversität, Linz, and at the Ecole Nationale Superieure Des Beaux-Arts de Lyon. With her feelers, Christa Wall touches the spaces between performance and singing, between poetry and ritual, between folk culture and queerness. Her works are inviting us in becoming complicit in cultivating Story tellings of re-sponsensibility. Unraveling aqueous poetic soundings and luring chants composed by tender bodies.

Andreea Vlăduț

Andreea Vladut is a Romanian multimedia artist based in Linz, Austria. She brings to the foreground the value of raw unaltered sounds of the environment, overlapping it with video images or filtering through the materiality of the object. Currently, Andreea studies Time Based Media at Kunstuniversitat Linz, where she continues her artistic practices, with a focus on electronic music, audio-video installations and performance.  

Christa Wall and Andreea Vlăduț have been collaborating for one year on the “Pneuma Lamentare”, an audio-visual project of reenacting the ritual of mourning. They are searching for new forms and interpretative structures on the subject of professional mourners.

*From tears to ideas – words written by Steven Feld in“Sound and Sentiment: Birds, “Weeping, Poetics, and Song in Kululi Expression”.

** The research has as its starting point the biography of Andreea Vlăduț’s grandmother who was a professional mourner.

*** The term moirologue is a mix between moirologia and dialogue, highlighting the dramatic and performative (origins and) qualities of the act of mourning

The project was funded by the Austrian Cultural Forum within the program #newTogether.

Media partners: FIFTITU%, Palpabil Studio, Asociația Jumătatea Plină, Revista Arta

Many thanks to: Bon Alog, Sara Pineros, Sheida Ramhormozi, Florine Mougel, Julia del Rio, Daria Nedelcu, Vlad Albu, Diana Popovici, Ovidiu Toader, Delia Andrada-Popescu

Credits photo: video still image, extracted from the “Pneuma Lamentare” video filmed by Bon Alog and Florine Mougel