Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează, în perioada 12-30 mai 2021, expoziţia „Dialog vertical”, care reuneşte creația artistului Iurie Cojocaru. 

Expoziția „Dialog vertical”, curatoriată de dr. Dan Breaz, își propune să aducă în atenția publicului lucrări de pictură cu o accentuată semnificație metafizică. „Dialog vertical” cuprinde creații din intervalul 2016-2020, cu un accent deosebit asupra anului 2020, în care au avut loc unele dintre cele mai semnificative inovații din cariera recentă a artistului Iurie Cojocaru.

Ficțiunile sale artistice sunt unele care redescoperă constantele unui dialog vertical, adică ale unei comunicări paradigmatice, aparent atemporale, între planul mundan și planul divin. De aceea, arbori, arhangheli, păsări sau ființe umane par a avea rolul unor ghizi metafizici, aflați într-o permanentă căutare a principiilor comunicării uman-divin, ca și a expresiei sale estetice. Este vorba despre o chestionare a acelor fundamente care au avut mereu un rol regenerator pentru dinamica viziunii artistice. Acestea sunt chemate să pună în valoare capacitatea lucrărilor selectate de a oferi răspunsuri privitoare la dificultatea subzistenței umanului, în fața atâtor forme ale relativismului contemporan. Chiar și în puținele lucrări figurative ale artistului întâlnim un univers subtil antropomorfizat, în care integrarea existenței umane este detectabilă mai degrabă prin semnele trecerii sale, decât prin prezenţa sa efectivă.

Pe această cale, Iurie Cojocaru creează morfologia vizuală a unui panteism contemporan, pentru care proiecția divină îşi diseminează mesajul în motivele unei iconografii cu valoare de semn, reinfuzând culorile cu certitudinea nuanţelor intense. Se trece astfel de la natura-materie, la geometria sa secretă, revelând o natură-idee. Supradimensionând paradisiacul ca rezultat al unei ontogeneze mixte, de factură creştin-modernistă, Iurie Cojocaru propune o reprezentare extrasenzorială a senzorialului. Reinventarea picturală a unei realități metafizice pare a avea rolul de extindere a capacităţilor cultuale prin care artistul devine taumaturg, el facilitează Ferestre spre mâine, Străbateri de lumi, oferă perspectiva unor Scânteieri în univers, a unor Străluminări, Zămisliri sau chiar a unui Dialog vertical, în cele din urmă.În afara acestui dialog vertical, ființa umană care se ghidează strict după principiile progresului pare a fi condamnată, într-adevăr, să trăiască într-o lume golită de sens.

Atent la amenințările reificării umanului, Iurie Cojocaru se angajează într-un efort conștient de interogare a tranzitoriului lumii sensibile, pentru a descoperi, odată cu reevaluarea artistică a clipei trăite, un timp regăsit al realității estetice. În ordineaacestei realități, experiența umană a unui acum trecător devine expresia vizibilă a unui atunci primordial, imposibil de detectat în afara unei oglindiri artistice.

Expoziția rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 30 mai 2021, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10:00-17:00