Episodul opt al seriei de expuneri “LABORNA & friends” are ca subiect particula “POSIBIL SIGUR”. Fiecare artist invitat a primit o suprafață din galerie pentru a putea construi un discurs propriu, referitor la viziunea sa asupra acestui subiect. Lucrările sunt practic secvențe în curs de facere, o captare în timp real a unei etape creative. Expunerea subliniază, din nou, profilul Galeriei LABORNA. O promisiune poate fi mai consistentă ca o certitudine (în sensul de realizare). Un decupaj poate fi mai spectaculos ca întregul, cu atât mai mult cu cât fazele unei lucrări, straturile profunde ale facerii sale, sunt opace pentru public. Artiști prezentați sunt atât cei care au expus de-a lungul timpului în cadrul galeriei, dar și invitați:
Codruța Cernea, Mihail Coșulețu, Cristina Garabețanu, Nicu Ilfoveanu, LUNA, Bianca Mann, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Adrian Piorescu, Daiana Savopol, Naiana Vatavu.
Deschiderea are loc de Noaptea Albă a Galeriilor: 02.10.2019, ora 19.
Program Noaptea Galeriilor: 2, 3, 4 Octombrie intre orele 19 – 23
Expoziția este deschisă în perioada: 2 – 17 Octombrie 2020
Program de vizitare: joi/ vineri/ sâmbătă între orele 18-20

Pentru programari în afara intervalului orar va rugam sa trimițeti un mail pe adresa: [email protected]
Galeria LABORNA înregistrează desfășurarea lunară profesională a demersului artistic individual. Evenimentele pentru public, numite BORNE, conserva ceea ce face artistul/ colecționarul în mod normal, într-o perioadă fixă de timp, cu intenția de a prezenta o arhivă completă și complexă, mai mult decât ceea ce ar presupune o “expoziție”.
Galeria LABORNA a fost fondată în anul 2013, la inițiativa lui Ciprian Paleologu. Echipa actuală este formată din: Cristina Garabețanu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. Galeria a construit pentru tineri artiști un spațiu distinct: SCARA.
Publicul este obișnuit cu varianta “epurată” atât a vizunii artistului cât și a colecționarului, filtrată prin concept expozițional, proiect studiat, reformulat și “împachetat” în forma “vizionabil spectaculoasă”, muzeu, colecții vechi etc. Accesul în laboratorul artistului sau al colecționarului este rar, perspectiva completă în care se construiește viziunea sa fiind de cele mai multe ori dificil de urmărit.
De aceea putem spune că Galeria LABORNA este de fapt un contor: creație și colecție în timp real.
Galeria LABORNA, Str Icoanei, nr 17,
laborna.ro
MAYBE, FOR SURE
BORNA [email protected] NAG 2020
LABORNA & Friends no.8
The 8th episode of LABORNA & Friends is about the concept of “MAYBE, FOR SURE”. We are creating a collective archive, in a specific moment, with the unfinished works of artists invited by LABORNA. Every invited artist receives a part from the gallery to conceive a personal view about this universal subject. The exhibits are mainly a sequence in real-time of a stage of creation. A promise is more consistent than certainty. Cutting can be more spectacular than the whole.
Artists: Codruța Cernea, Mihail Coșulețu, Cristina Garabețanu, Nicu Ilfoveanu, LUNA, Bianca Mann, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Adrian Piorescu, Daiana Savopol, Naiana Vatavu.
Opening on NAG: 02.10.2019, 7 p.m
N.A.G program: 2,3,4th October between 7-11 p.m
The exhibition is open between 02 – 17.10. 2020
Program: Thursday/ Friday/ Saturday between 18.00-20.00 (or mail contact: [email protected])
LABORNA Gallery marks the monthly professional individual artistic performance. The presentations for the general public called BORNE (« MILESTONES ») preserve the artist’s/ collector’s activity over a fixed period of time with the intention to reveal a complete and complex archive of artists, more than claiming to show a conventional “exhibition”.
LABORNA Gallery was founded in 2013, at the initiative of Ciprian Paleologu. Now the team members are Cristina Garabețanu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. The gallery dedicates a specific space: The LADDER for young artists.
The public is used to the « purged » version both to the artist’s vision as well as the collectors, recognizing a series of filters – exhibition concept, the project being analyzed, redefined, and « wrapped » in the « spectacular -viewing » form, museum, antique collections, etc. The access to the artist studio or to the collectors is fairly rare, the full perspective which his vision is built on being most often difficult to follow.
That is why we can say that LABORNA Galley is in fact like a meter: creation and collection in real-time.
LABORNA Gallery, no. 17, Icoanei st.
laborna.ro
*
Foto Lucian Muntean
*