Vă așteptăm luni, 8 martie, orele 14.00, la sediul din strada Progresului, 4, să sărbătorim FEMININ.

“Din nou patrimoniul artistic al Muzeului Dunării de Jos strălucește pe simeze prin numele unor artiști plastici de primă mână, fiecare dintre aceștia reprezentând un moment, o tendință sau o viziune, care le-a caracterizat demersul identitar, influențat de direcțiile vizuale ale timpului lor sau de propriile concepte care i-a separat de mersul general al fenomenului plastic contemporan lor. Val Gheorghiu, Bogdana Contraș, Niță Anghelescu, Dan Cristian Popescu, Liviu Suhar Grigore Patrichi Smulți, Tudor Lorman, George Cătălin Petre, Romeliu Copilaș și Ovidiu Paștina sunt plasticienii prezenți în expoziția „Feminin”, organizată cu ocazia zilei de 8 Martie. Remarcăm faptul că domină tendința modernistă, stilul fiecăruia fiind recognoscibil prin cromatică, schemă compozițională și, în general, prin opțiunea estetică. Descifrăm aici atât continuitatea școlii românești de artă, dar și direcția europeană de sinteză și analiză a formelor. Expresionismul și figurativul interpretat, petele sintetice de culoare și desenul grafiat în scriituri gestuale, accente discursive, care să reliefeze subiectul, evocă un univers feminin, așa cum l-au reprezentat acești plasticieni, maeștri ori în plină afirmare, evidențiind sensurile inedite de originalitate ale fiecărui tablou.”- Ana Amelia Dincă