Colour & Texture
la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București
 
În perioada 24 februarie- 24 martie, Elite Art Gallery vă invită la expoziţia de grup denumită generic COLOUR & TEXTURE. Expun: Adriana Bădescu, Marijana Bițulescu, Mihai Moldovanu.
 
Într-un spațiu expozițional dinamic, ce prezintă publicului în medie douăsprezece expoziții pe an,  expuse fiind cu precădere lucrări de grafică și pictură, se simțea nevoia unui interval dedicat artelor textile, domeniu mai puțin evidențiat al artelor plastice, dar nu mai puțin important. Grupați pe criterii sinergice, cei trei artiști comunică publicului prin compoziții și tehnici diferite, aceeași pasiune pentru armonie cromatică și plăcerea de a alătura texturi diferite, în conjuncturi personale.
 Adriana Bădescu, absolventă a Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu, Bucuresti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, promoția 1979, se remarcă printr-o activitate expozițională susținută pe plan național și internațional. În cadrul acestui proiect, Adriana Bădescu expune colaje textile, în care nodurile își croiesc trasee cu măiestrie povestite. În ritmuri create vertical sau orizontal, nodurile își spun povestea lor la diferite intensități, creând conflicte pe care autoarea le gestionează cu sensibilitate. În compoziții de mari sau mici dimensiuni, în genere obișnuite, senzația unei realități naturale, obiective, transpusă pe pânză în datele și sensurile ei metaforice, este resimțită cu multă acuitate ca o prezență, chiar o entitate afectivă, în planul conceptual al sensibilității, acolo unde rațiunea și inima își cunosc una alteia rosturile existențiale. Octavian Barbosa
Marijana Bițulescu, absolventă a Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu, Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, promoţia 1979, membrā U.A.P. din 1986, expune tapiserie, colaj textil, broderie, miniatură textilă şi pictură la principalele saloane, expoziţii, bienale şi trienale de artă decorative, fiind o prezență constantă pe simeze. În acest demers expozițional, Marijana Bițulescu explorează varietatea și structura  fibrelor textile, trecute prin multiple filtre de selecție, pe care le colorează, întregind un univers cu trimiteri la trecut, dar în deplin acord cu natura materialului. Autoarea folosește texturi cu patină, precum broderii, catifele, pânze rugoase, ţesături vechi pe care le eliberează de rostul lor ornamental, rămânând simple semne, geometrii textile convertite în compoziţii, în conjuncturi aparent întâmplătoare, supuse însă multor rigori personale.
Mihai Moldovanu a absolvit în 1984 Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, București, Facultatea de Arte Decorative și Design, specializarea Tapiserie – design textil și este membru U.A.P. Filiala Arte Decorative din 1990. Așa cum preciza criticul de artă, Mihai Plămădeală, pentru Mihai Moldovanu artele textile reprezintă rampa ideală de lansare spre alte orizonturi vizuale. Creaţia sa îngemănează instalaţia, asamblajul, colajul, pictura, grafica şi obiectul. În funcţie de proiect, fiecare dintre acestea poate deţine prim-planul. Și în acest context artistul se exprimă cu ușurință deopotrivă bidimensional și tridimensional, în compoziții supuse de cele mai multe ori rigorilor geometrice, folosind pe întreaga suprafață a lucrării textura firelor sau alăturând zone pictate dovedind de fiecare dată abilitatea de a compune, echilibra și gestiona suprafața.  
 
 
Expoziția va fi deschisă publicului începând de miercuri, 24 februarie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.
Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.