Ideea de a invita un grup de artiști vizuali care sӑ expunӑ ȋn casa marelui diplomat Nicolae Titulescu, a fost o provocare surprinzӑtoare lansatӑ de doamna Adina Renţea, cӑreia i-am rӑspuns cu drag atât eu, cât și colegii mei.

Pornind de la considerația pe care o avem cu toții pentru eminentul om de stat, ţinând cont  de stilul academismului  francez cu elemente Art Nouveau al Casei Titulescu, dar și de importanţa unui asemenea demers plastic,  am selectat un grup de artiști contemporani ale cӑror lucrӑri sӑ rezoneze ideatic/estetic cu spiritul spaţiului menţionat anterior.  Așadar, lucrӑrile de artӑ vizualӑ aparţin urmӑtorilor protagoniști: Lavinia Dima, Daniela Frumușeanu, Mariana Voicu Grumӑzescu, Bogdan Hojbotӑ, Ovidiu Ionescu, Mihai Moldovanu, Maria Negreanu, Ana Maria Rugescu.

Expoziţia se desfӑșoarӑ sub titlul generic DUAL, conducând metaforic spre esenţa componenţei acestui grup, dar și spre caracterul contrastant al spiritului  creaţiilor fiecӑrui artist participant: masculin-feminin, grafic-pictural, bidimensional-sculptural, abstract-figurativ,  liber- riguros, s.a.m.d. 

Deși la baza formӑrii profesionale a  artiștilor expozanţi stӑ  arta decorativӑ, ȋn multe dintre lucrӑrile prezente, pe lângӑ exploatarea expresivӑ a fibrelor sau suprafeţelor textile, se remarcӑ plӑcerea pentru sculptural și monumental, pentru pictural sau grafic, dovadӑ incontestabilӑ a interferenţei artelor dintotdeauna. Tehnicile utilizate dezvӑluie o paletӑ generoasӑ care vizeazӑ  sfera  posibilitӑţilor de relevare a esteticului. Astfel, sunt abordate cu siguranţӑ și rafinament urmӑtoarele tehnici:  mixte, haute-lisse, broderie manualӑ, bronz patinat-cearӑ pierdutӑ, colaj, imprimare serigraficӑ, sculpturӑ textilӑ, porţelan sanitar glazurat, crochet tapestry.  Expresie a unitӑţii ȋn diversitate, expoziţia DUAL etaleazӑ publicului un spectacol  vizual inedit.  Numitorul comun al operelor prezente pe simeze este  reprezentat de caracterul unic și profund al acestora.

Curator / organizator expoziţie online: Daniela Frumușeanu        

Mai multe informaţii puteţi gӑsi pe:

https://www.facebook.com/daniela.frumuseanu/media_set?set=a.10217179061613953&type=3&uploaded=3