Miercuri, 11.03.2020, incepand cu orele 19:00 la vernisajul “Dis/Order”. Expozitia continua seria de evenimente din cadrul proiectului ETAJ – artist run space, de pe strada George Enescu, nr 43, etaj 1

Dez/ORDINE  // Dis/ORDER

„Dez/Ordine” vine în întâmpinarea nevoii personale de a organiza o lume exterioară și interioară mie. Oricât de derizorii ar părea, lucrurilor li se găsește locul precum unor comori și sunt aranjate în sertare distincte.

Dezordinea cotidiană, din mediul privat sau public se așează acum în casete mici, în așa fel încât cel ce generează haosul îl și stăpânește. 

Proiectul relevă nevoia de organizare a condiției umane transpusă acum ca soluție în gesturile de creație picturală. „Dez/Ordine” este răspunsul meu la haosul cotidian, la nonsensul aparent, la tumultul vieții noastre. Ca un factor entropic, gestul artistic coagulează masa amorfă și dă sens, orientează și ordonează fluxul și evoluția lucrurilor.

Îmi asum actul creator ca fenomen entropic. Ordinea își găsește locul în spațiul tridimensional al unor cutii care răspund formal la bidimensionalitatea unei serii de picturi..

 

Entropie estetică = stare de dezordine, de repartizare întâmplătoare a elementelor din care ia naștere opera de artă prin intervenția creatoare a artistului. [Gen. -iei. / < fr. entropie, gr. entropia].

Ca o necesitate antinomică dezordinii, ordinea este eminamente specifică structurii umane. Lucrările din „Dez/Ordine” conservă acele lucruri pe care încercăm să le stăpânim. Așadar, cutii ale dez/ordinii populează, de această dată, spațiul ETAJ-ului.
Invit vizitatorii să aducă câte un obiect (max. 10×10 cm) pe care să îl înlocuiască cu ceea ce cutiile dez/ordinii vor fi adăpostind în acel moment. 

 

 “Dis|Order” stands for my need of organizing my outer and inner world. As frivolous as it might seem, each object is a valuable treasure and finds its place in different cases.  

Everyday clutter of public or personal settings, is meticulously assembled in small cases, so that those who generate chaos control it at the same time.

The project reveals human’s need of organizing, transposed as a visual result of the artistic intention. Dis/Order is my reply to the quotidian clutter, to the delusive folly, to life’s noise.

From an entropic perspective, the visual gesture centers the amorphous mass, thus creating meaning and order in the natural flow and evolution of life. 

I take ownership of the creative process as an entropic act. Order is resettled in the tridimensional space through a series of boxes which complement the two-dimensional series of paintings.

Aesthetic entropy= state of disorder, random repartition of elements which generate the artwork through the intervention of the artist.

 

As an antinomic response to clutter, order is part of the human inner structure. The pieces of “Dis/Order” emphasize the subjects that we try to control. Therefore, cassettes of dis/order temporarily inhabit the home of ETAJ.

Visitors are welcomed to bring small personal objects (10×10 cm max.) to see how they harmonize with the disorder of the boxes displayed.