Galeria Galateea Contemporary Art vă invită vineri, 21 februarie 2020, ora 19 la vernisajul expoziției 2m³ de istorie.

Spaţiul dedicat Ceramicii, din Combinatul Fondului Plastic (C.F.P.) şi-a pierdut destinaţia. La fel şi secţiile Sticlă şi Textile. Acest spaţiu istoric a funcţionat, între anii ´65-´95, ca un atelier de producţie. Artiştii aduceau aici lucrările lor, o serie de prototipuri, pentru multiplicare în serii scurte. Maiştrii tehnologi executau formele de ipsos (matriţe), apoi piesele erau turnate în faianţă sau porţelan, decorate, arse şi apoi comercializate prin reţeaua de magazine ale Fondului Plastic (F.P.), ce aparţinea Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP). Fondul Plastic a fost un brand cunoscut până în anii ´90 – ´95. Secţiile Sticlă şi Textile funcţionau cu real succes pe aceleaşi principii.

Am descoperit în acest spaţiu o serie de matriţe, pe care dorim să le recontextualizăm, să dăm o nouă viaţă formelor de ceramică uitate, ascunse în istoria acestui atelier de Ceramică.
Expoziţia 2m³ de istorie îşi propune să spună povestea formelor de lucru, a acestor matriţe. Prin acest demers se doreşte resuscitarea unei istorii, ce a lăsat ca mărturie aceste forme.
Ne vom bucura descoperindu-le şi reinterpretându-le, înainte de a se deteriora sau dispărea.

Artiştii participanţi: Gherghina Costea, Cristina Russu, Ioana Şetran, Georgiana Cozma, Lucia Lobonţ, Anca Vintilă Dragu, Marius Stanciu, Iulian Vîrtopeanu


Curatori: Anca Vintilă Dragu, Marius Stanciu

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18.02.2020 – 19.03.2020Parteneri media:
Modernism.ro, Radio România Cultural, Jurnnalul Bucureștiului, Intell News, Manufacturat.ro, Amos news, Leviathan, ArtLine

…………………………………………………………………………………………………………………………..

En
Galateea Contemporary Art Gallery invites you on Friday, February 21st, 2020, at 7 p.m.,
at the opening of the exhibition 2m³ of history.The Ceramic section from The Art Enterprise called Combinatul Fondului Plastic (C.F.P.) has lost its destination, so did the Glass and Textile sections. This historical premises functioned between the years ´65-´95 as a production studio. The artists brought their works here, a series of prototypes, for multiplication in short series. The master technologists made plaster forms (molds), then the pieces were cast in faience or porcelain, decorated, burned and then commercialized through the national network of art stores called Fondul Plastic (F.P.) which belonged to The Visual Artists’ Union of Romania (U.A.P.). The F.P. was a well known brand until ´90-´95. The Glass and Textile sections worked with the same principles.
We have discovered in this space a series of molds, which we want to re-contextualize, to give a new life to the forgotten ceramic forms hidden in this ceramic studio.
2m³ history aims to tell the story of the working forms, to revive a history, which has left these forms as testimony. We will enjoy discovering and reinterpreting them before they deteriorate or disappear.


Participating artists: Cristina Russu, Ioana Şetran, Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Lucia Lobonţ, Anca Vintilă Dragu, Marius Stanciu, Iulian Vîrtopeanu
Curators: Anca Vintilă Dragu, Marius Stanciu

The exhibition is open during 18.02.2020 – 19.03.2020


Media Partners:
Observator cultural, Modernism, Radio România Cultural, Senso TV – Arte, Agenția de Carte, Cultura, Art ClueParteneri media:
Observator Cultural, Modernism, Radio România Cultural, Senso TV – Arte, Agenția de Carte, Cultura, Art Clue .

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                              
U.A.P. din România l Galateea Contemporary Art
Calea Victoriei 132, Bucureşti | Bucharest
Mónika Pǎdureţ
Referent de specialitate | Gallery Reviewer
tel: +40(0)745 355 941
Program galerie  | Opening hours
L – V: 12-20 | Monday-Friday: 12pm – 8pm

[email protected]
www.galateeagallery.com/
https://www.facebook.com/galeria.galateea/