Mihaela Mihalache, expoziție personală “Interior Space”, Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca 

Interior Space
Prezenta expoziţie este realizată în baza celor trei ani de studii doctorale, servid drept conculzie al acestui traseu. Expoziţia este aclătuită exclusiv din lucrări realizate în această perioadă venind în susţinerea practică propriei teze intitulată Studiul spaţiului de interior în arta şi cultura vizuală.
Această cercetare stabileşte şi conturează o reflectare, atât reală, cât şi ontologică asupra unei delimitări a ceea ce presupune sintagma teoretică şi practic-utilitară a spaţiului, cu precădere a celui limitat, şi anume a spațiului de interior. În acest cadru, se pune în discuţie, nu doar spaţiul arhitectural de interior, ca redare a utilizării concrete a volumului şi formei artistice, cât şi extinderea amplă a viziunii acestuia, în arealul plastic vizual, la nivelul naturii psihologice şi sociale a interiorului uman.
Din această perspectivă, este reliefat un aport strict personal adus acestui studiu, unde în prim-planul acestei preocupări se plasează zona de cercetare şi investigare a cadrului menționat anterior, prin traversarea temporală şi spaţială a graniţelor fizice, ideatice, raţionale, psihologice şi în primul rând artistice.
În domeniul artelor există o preocupare deosebită pentru localizarea problematicii staţionării subiectului, a centrării îndelungate pe domenii de interes selectate din totalitatea curentelor culturale, artistice, filosofice sau literare, precum și a soluţionării acesteia. Astfel, prezenta expoziţie intitulată Interior Space servește ca răspuns acestei problematici. Deşi, la o primă vedere, titlul ar putea fi uşor interpretabil ca făcând referire la un domeniu de interes strict subiectiv, el îndrăzneşte să se proclame ca fiind în cele din urmă, unul şi de interes obiectiv, şi nu doar în exclusivitate pentru reprezentanţii spațiului autohton, ori pentru perpetua căutare a artistului, ci şi pentru cei din afara acestor sfere.
Ca urmare a trăsăturilor caracteristice şi uşor identificabile ale tematicii prezentate în teză, ele sunt deosebite în a reliefa diferenţierea raportată la contextele externe ale unor culturi străine, prin acest fapt aducându-se în atenţie căutarea şi aflarea interesului domeniului vizat. Ceea ce se urmărește este și o satisfacere a căutării personale, dar şi a redării unui plan obiectiv, în vederea descoperirii şi conturării valorilor culturale, ideologice, filosofice, ontologice, istorice şi artistice ale interiorului ca subiect major de cercetare propriu-zisă în arealul artelor plastice.
Noţiunile de spaţiu şi de interior au presupus încă de la început o viziune amplă cu diverse potențiale definiţii despre acestea. Așadar, atât ideea de spaţiu, cât şi cel de interior, oferă posibilitatea înfăţişării ample a planului fizic, palpabil, cât şi a celui strict ontologic.
Mihaela Mihalache