”A pregnant woman wishing her child to be beautiful must look at beautiful objects” este noua expoziție pe care o propune artista de origine britanică Loulou Siem la MAMCO Pavel Șușară începând cu 3 octombrie 2019.
Expoziția este un discurs provocator despre eroziune și despre moarte, despre o specie devenită relicvă și despre salvarea ei prin memorie; prin memoria colectivă a unor artefacte mumificate și prin memoria materiei înseși, care devine o imperturbabilă amprentă geologică.


moderator: Dana Gonț
curatori: Mirela Trăistaru și Pavel Șușară”A pregnant woman wishing her child to be beautiful must look at beautiful objects” is the new exhibition proposed by British artist Loulou Siem, starting October 3rd at MAMCO Pavel Șușară.
The exhibition is a provocative speech about erosion and death, about a species that has become a relic and about it`s salvation through memory; through the collective memory of various mummified artifacts and through the memory of matter itself, which becomes an imperturbable geological imprint.


moderator: Dana Gonț
curators: Mirela Trăistaru and Pavel Șușară

foto Lucian Muntean