Fundatia Triade

Calea Martirilor nr.51/45, 300774 Timișoara

Klara Biro Jecza aparține unei generații de artiști care are șansa să trăiască acum, a doua oară. Puțin vizibilă în spațiul expozițional, e redescoperită, la aproape o jumătate de secol de ultima expoziție din anul 1974. Opera artistei are prospețimea compensatorie a lipsei de uzură vizuală.

În monografia ce i s-a dedicat (Klara Biro Jecza și limbajul înnoitor al creației textile, Timișoara, Editura Fundației Triade, 2012), Doina Mihăilescu, autoarea eseului introductiv, spunea:
”Ne-au rămas puține lucrări, doar câteva tapiserii țesute în tehnica haute-lisse, imprimeuri lucrate în tehnica baticului, grafică, în creion, tuș și cărbune, caiete de schițe și de idei. Din toate răzbate, însă, un freamăt de bun augur născut din unitatea lor stilistică care este remarcabilă și care mărturisește de un stil propriu, bine conturat și plin de forță.

Temele tapiseriilor sale sunt preluate din lumea vegetală a rodului (Rod 1974; Arborele vieții, Germinație 1988; Mugurele 1986) și își trag substanța din preocuparea artistei de a depăși decorativismul pur al formei, funcția ei strict ornamentală, și de a ajunge la o potențare spirituală de sensuri și implicații plastice.

Gama cromatică folosită este austeră, alb, negru, culori de pământ, tonuri reținute care susțin și îndeplinesc la Klára Biró Jecza o funcție aparte.

Severitatea cromatică, ascetică am putea spune, slujește și face bună lucrare cu tehnica de țesut aleasă, care conferă formelor plane o netezime voită, fără a le anula totuși o anumită dinamică plastică și o fermitate de contur.

Ritmuri, contraste și stări sufletești, sunt doar câteva dintre temele abordate, arta ei devenind o fizică a stărilor ei sufletești, balansând între un constructivism rațional, subjugat însă principiilor estetice.”

”Tapiseriile de mari dimensiuni ale lui Jecza Biro Clara mărturisesc un ataşament către valorile creaţiei populare, nu numai prin păstrarea culorilor naturale ale lânii – preferinţă marcată a artistei – şi prin evoluţia desenului pe traseele unui anume geometrism şi a unei stilizări puternice, ci şi prin recursul la universul poetic al satului, dar şi la cel mitic al acestuia.”
Vasile Drăguţ (fragment din textul apărut în „Arta”, anul XXIX, nr./-8/1982)

Lucrări ale artistei Klara Biro Jecza se află în mai multe muzee din ţară: Muzeul de Artă al României, Bucureşti; Muzeul de Artă Timişoara; Muzeul Crişului, Oradea; Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Muzeul Covasna.

Expoziția va avea loc în Galeria Mică de la Fundația Triade și va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie – 25 octombrie