“Vernisaj Crecan 64” – expoziția de pictură

Galeria de Arta Alba Iulia Bulevardul 1 Decembrie 1918, 510207 Alba Iulia găzduiește expoziția artistului Dan Crecan. Vernisajul va avea loc joi 25 aprilie la ora 18.00.

“La patru ani de la regalul Crecan 60, pictorul ne face încă un dar sub forma unei noi expoziții. Un dar la înalțimea harului încredințat artistului de bunul Dumnezeu. Talantul din parabola biblică el l-a înmulțit cu fiecare nouă lucrare adaugată unei opere care în integralitatea ei este un neîndoielnic elogiu adus Creației divine. Iar noi, în vremurile acestea bicisnice, avem nevoie ca de aer de tot ceea ce ne poate ajuta să refacem punțile cu sacrul răstignit în fiecare zi sub ochii noștri, orbiți de asaltul deșertăciunilor deghizate în străluciri de iarmaroc, fardate strident până la grotesc și totuși ademenitoare pentru sufletele pustiite prin abolirea criteriilor de valoare în mai toate spectacolele existențiale la care asistăm din ce în ce mai apatici și mai goliți de energia pe care o reclamă revenirea la normalitate. Prin normalitate întelegând o viață traită frumos, în armonie cu noi înșine și cu lumea.”