Adrian Grecu – Red Rain – Galeria Nano, Centrul de Interes, Cluj, 31 oct – 22nov 2018

curator : Gabriel Marian, app. developer: Mihai Anton

 

La 20 de ani de când a introdus în arta clujeană conceptul de realitate virtuală/ augmentată (pe care ulterior l-a şi pus înpractică), Adrian Grecu e invitat de galeria Nano să creeze un proiect aniversar în spaţiul Centrului de Interes. Pornind de la o meditaţie despre pierderea şi regăsirea identităţii, despre derivele dezumanizante ale ideologiilor care tind să uniformizeze indivizii sub cele mai contradictorii pretexte, acest show propune o imersiune a publicului într-o nouă dimensiune a obiectului de artă şi ieşirea din zona de confort mental, cuajutorul tehnologiei actuale, atât V.R. câtşi A.R. (augmented reality).

 

20 years after bringing the concept of virtual / augmented reality (which he later implemented) to theart community in Cluj, Adrian Grecu is invited by the Nano Gallery to create an anniversary project at the Center of Interest. Originating in a meditation on losing and finding one’s identity, on the dehumanizing drifts of ideologies, that tend to standardize individuals under the most diverse pretexts, this show invites the public to immerse in a new dimension of the artworks and to escape their mental comfort zone with the help of actual technology, both V.R. and A.R.