Astăzi a apărut albumul tipărit realizat în cadrul proiectului cultural „Arhitectura neoromânească în slujba Marii Uniri”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în sesiunea I/2018.

Publicația prezintă rezultatele cercetărilor de teren și de arhive desfășurate în prima parte a anului 2018 în cadrul proiectului cultural „Arhitectura neoromânească în slujba Marii Uniri”.

Asociația Istoria Artei continuă astfel documentarea prilejuită de Centenarul Primului Război, demarată la începutul anului precedent în cadrul proiectului cultural „De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte de vitejie, consemnări, monumente”, cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național, precum și inițiativa de valorificare a documentelor de arhivă și de punere în valoare a patrimoniului arhitectural românesc prin colecțiile sale editoriale „Arhiva de arhitectură” și „Arhitecți de neuitat”.

Proiectul din 2018 și-a propus să scoată la lumină și să prezinte publicului principalele construcții neoromânești realizate de arhitecții Petre Antonescu, Paul Smarandescu, Statie Ciortan, Gheorghe Simotta, Victor Ștephănescu și Cristofi Cerchez. Alegerea acestor nume a fost determinată de impactul pe care l-au avut în arhitectura naţională printr-o carieră lungă şi fructuoasă, prin promovarea unor programe de arhitectură noi (primării, prefecturi, şcoli şi licee, administraţii financiare, spitale, monumente comemorative) în plus faţă de exemplele rezidenţiale din marile centre urbane ale României Mari.

Cercetător și autor text:

Oana Marinache, dr. istoric de artă

Fotografie: SC KHS IT SRL, Alina Havreliuc, Ion și Oana Marinache, Cristian Gache, Anca Dină, dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, dr. istoric Cristian Scarlat, Ilinca Ștefănescu Neagu, Delia Marc

Layout, graphic design și coperta:

SC LOGO TYPE SRL – Cristian Gache

Editare: Fundația Radu Bogdan, Mădălina Mirea, dr. istoric de artă

ISBN 978-606-8839-22-6, 500 exemplare, duotone, 160 pagini, format A5 landscape

Cuvânt înainte 8

Catalog 12

Petre Antonescu 14

Paul Smărăndescu 36

Statie Ciortan 82

Gheorghe Simotta 102

Victor Ștefănescu 112

Cristofi Cerchez 132

Surse fotografice 154

Albumul a fost distribuit partenerilor culturali din București și va pleca în curând către principalii parteneri din Constanța, Alba Iulia, Iași, Titu, Ploiești și Mogoșoaia.

Lansarea oficială va avea loc la Centrul de cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului în data de 22 septembrie, publicația fiind distribuită gratuit participanților.