Galeria de artă DANA invită publicul ieșean la de deschiderea expoziției de pictură „LIVIU SUHAR ’75 – Meditații și metafore picturale”, care va avea loc luni, 5 februarie 2018, orele 18.00. In deschidere va vorbi criticul de artă Maria Bilașevschi.

„Liviu Suhar este o personalitate a culturii românești, cu o vastă erudiție, creator de școală românească autentică, un solid liant între nobila tradiție picturală și modernitate. Deşi aparent artistul nu este un însingurat, o aură de legendă îl însoţeşte, o aură ce se ţese în jurul unei personalităţi, a unei existenţe artistice care a atras după sine conturarea unei viziuni nuanţate asupra picturii româneşti. Desigur, totul a depins de o disciplină intelectuală, de un refuz al tuturor tendințelor care l-ar fi înstrăinat pe artist de frământările reale ale epocii și societății sale. Întreaga carieră artistică s-a construit pe convingerea că arta autentică înseamnă, în primul rând, o decantare şi, ulterior, o aprofundare a sinelui, nu o căutare furibundă a consacrării, pe o direcţie comod pavată.

Creaţia artistului Liviu Suhar este una dintre puţinele creaţii despre care se poate afirma, fără exagerare, că are Sens. Forma, culoarea sunt certitudini chiar şi atunci când din candoare se naşte neliniştea, când semnul nu se mai indică pe el insuşi, când simbolul se transformă în meta-simbol iar ceea ce rămâne este artistul, etern prin creaţie, lăsându-i privitorului cale liberă spre revelaţie.” (Maria Bilașevschi)

Expoziția va fi deschisă în perioada: 5 februarie – 2 martie 2018