DE LA ÎNTÂIA PRIVIRE” expoziție de pictură și grafică semnată de Doina Mihăilescu.
Demersul său artistic se ordonează în miezul unei episteme care vrea să dezvăluie o realitate mito-archeo-utopică a creștinismului, specifică pictorului liturgic. Imaginarul care rezultă poartă marca artistului care își face singur canonul, dar care își ia totodată binecuvenita doză de libertate. Un deplin potențial de verticalitate se regăsește în lucrările care îngăduie o exprimare creativă de sine într-un cod afectiv specific valorilor neobizantine. Pentru artistă frumusețea conține un element de iubire și unul noetic.

„DE LA ÎNTÂIA PRIVIRE” poate să dezvăluie pe patru nivele o iconosferă care conține locuri creative. Acestea sunt organizate ierahic, din perspectiva unor hipostasuri care devin martori angajați ai drumului de la arhetip către prototip: un loc psihologic recognoscibil în „Desenele cu ochii închiși”; locul estetic în care Bizanțul este înțeles ca o formă agonală a spiritului grec și a celui roman (regăsite în desen, care reprezintă valoarea de limbaj plastic în care excelează Doina Mihăilescu); locul teologic care originează în icoana înțeleasă ca expresie a crucificării sensibilității, în măsura în care intelectul este pus în Sfântul Mormânt. Cu sprijinul limbajelor simbolice, locul poetic redesenează contururile unei memorii creștine care propune o restaurație paradisiacă și instituie un timp al așteptării.
De două decenii, artista lucrează în atelier și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri care configurează ierarhii ale conținuturilor și ale formei: Stîlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca, Îngerul Învierii, Mormântul Gol, etc.

Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea.

Doina Mihăilescu trăiește și lucrează în Timișoara.
Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest – Facultatea da Artă; restaurator și autor de studii despre artele vizuale.
Este protagonista a peste treizeci de expoziții personale în România și în Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia etc.
Este laureată, din 2016,  a premiului pentru artă religiasă acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Elite Art Gallery (Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bloc B2, parter)