Uniunii Artiştilor Plastici din România

anunţă deschiderea expoziţiei

G R A F I C A  R O M Â N E A S C Ă  2 0 1 7

în perioada
26 octombrie – 6 noiembrie 2017

Manifestarea Grafica Românească 2017 / GR 17 se află în acest an la a VI-a ediție.

Adresată în primul rând graficienilor, deschisă însă tuturor artiștilor vizuali ale căror lucrări folosesc tehnici specifice acestei ramuri, expoziția explorează și evidențiază dinamica limbajului artelor grafice, exprimat atât prin mijloace tradiționale, nemultiplicabile, cât, mai ales, prin mijloace multiplicabile, clasice și contemporane.

Spațiul Galeriei CĂMINUL ARTEI din Bucureşti expune

aproape 200 de lucrări executate de 103 artişti din ţară și străinătate, reunind, până în prezent, cel mai mare numar de lucrări și de expozanți.
Expoziţia este însoțită de un catalog color bilingv (român-englez).

Vernisajul va avea loc la galeria

C Ă M I N U L   A R T E I

Joi, 26 octombrie 2017, ora 18.