Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca organizează în perioada 4 august – 9 septembrie 2017 o dublă manifestare expoziţională cu titlul „Din visul muzei adormite…” în cadrul căreia va fi prezentată iubitorilor de artă o expoziţie de pictură şi sculptură a profesorilor de la UAD Cluj-Napoca, precum şi o expoziţie de fotografii realizate de Brâncuşi în atelierul său, documente care fac parte din colecţia universităţii noastre. Vernisajul va avea loc la Galeria Casa Matei, vineri 4 august 2017, ora 12. Evenimentul este cu atât mai important cu cât el marchează o premieră, şi anume deschiderea Casei Matei către marele public interesat, şi deopotrivă curios, să pătrundă în atmosfera acestei clădiri simbol a istoriei şi culturii clujene.

Edificiu ce adăposteşte în prezent biblioteca şi sălile pentru cursurile teoretice ale Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, precum şi Galeria Casa Matei, clădirea, emblematică pentru oraşul nostru, a fost locul în care s-a născut regele Matia Corvinul. De-a lungul timpului clădirea a suferit numeroase intervenţii şi a găzduit diferite instituţii şi colecţii, devenind în 1950 sediul Institutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu” transformat, mai apoi, în Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, iar în 2001 în Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Din dorinţa de a veni în întâmpinarea iubitorilor de artă şi cultură, începând cu această vară, Casa Matei îşi deschide porţile oferind publicului o serie de manifestări expoziţionale special concepute pentru a introduce clădirea într-un circuit turistic şi a oferi posibilitatea vizitării acestui monument arhitectonic simbolic pentru Cluj-Napoca.

Astfel, sub titlul generic „Din visul muzei adormite…”, în perioada 4 august – 9 septembrie 2017, Galeria Casa Matei va găzdui expoziţia de pictură şi sculptură a profesorilor de la UAD Cluj-Napoca, pentru ca în holul de la etajul I să fie amenajată o expoziție dedicată fotografiilor realizate de Constantin Brâncuși, documente din colecția instituţiei, păstrate în biblioteca UAD.

Accesul publicului în Casa Matei se va face zilnic între orele 12 – 18, tariful biletului de intrare fiind de 10 lei pentru adulţi şi de 5 lei pentru copii cu vârste de peste 12 ani, studenţi şi pensionari. Copiii cu vârsta sub 12 ani, precum şi reprezentanţii presei şi ai unor instituţii de profil, artistice şi culturale, vor beneficia de gratuitate în cazul vizitării Casei Matei. Menţionăm că sumele obţinute în urma plăţii biletului de intrare în Casa Matei vor fi folosite pentru conservarea şi restaurarea Casei Matei în vederea creşterii accesului publicului la „întâlnirea” cu acest edificiu cu o istorie aparte.

Vernisajul expoziţiilor din cadrul evenimentului intitulat „Din visul muzei adormite…” va avea loc vineri, 4 august 2017, ora 12 în Galeria Casa Matei.

Şcoala de la Cluj – Pictură şi Sculptură

 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ artistic din România (aniversând 90 de ani de existență în 2016). De-a lungul timpul UAD Cluj-Napoca a fost constant deschisă spre internaționalizare, creând un context special pentru studenții și profesorii săi prin evenimente sau proiecte artistice și educaționale internaționale, derulate fie în cadrul Programului Erasmus+, fie în cadrul acordurilor de parteneriat semnate cu instituții internaționale, precum galerii de artă, școli de artă, academii sau universități, centre și asociații culturale etc.

Expoziția ”Școala de la Cluj – Pictură și Sculptură” devine un pretext de a aduna și a compara o parte a potențialului de creație generat de universitatea clujeană, de absolvenți și profesori ai Departamentelor de Pictură și Sculptură.

Școala de Pictură de la Cluj e o sintagmă care uneşte simbolic o mișcare și diferite grupări de artiști de mare rezonanță națională și internațională. Fenomen artistic fără precedent în pictura din România, acest adevărat curent contemporan este caracterizat de revalorizarea reprezentării picturale figurative, recunoscut fiind de presa internaţională de specialitate ca emblematic pentru arta secolului XXI. Expresiile plastice multiplicate prin performanțele individuale ale artiștilor se plasează sub semnul „dimensiunilor progresive” și al descoperirii unor spațialități și sensibilități suplimentare față de universul cotidian prin intermediul artei picturii. Într-un dialog rafinat între figurativ și non-figurativ, lucrările invită publicul să pătrundă în universuri subiective ce repoziționează și problematizează atât natura individului contemporan, cât și contextul peisajului devoalat în contemporaneitate.

Creațiile profesorilor din Departamentul Sculptură reflectă eforturile de stabilire a unui limbaj vizual comun ale unui grup de artiști capabili să răspundă imperativelor de auto-cunoaștere și maturitate în condițiile mutațiilor permanente din contextul local și international. Rămâne în continuare de răspuns la întrebările: Care este obiectul sculpturii astăyi? Ce este sculptura? Iar această chestionare este exploatată printr-o gamă variată de materiale, tehnici de producție și tehnologii și prin diverse demersuri conceptuale și strategii creative. Toți acești factori necesită moduri de expunere noi, pertinente și adecvate. 

 

Artiști :

Departamentul de pictură

Ioan Sbârciu

Olimpia Bera

Anca Bodea

Andrei Ciurdărescu

Kudor-Duka István

Kömives Andor

Cristian Lăpuşan

Dan Măciucă

Ioana Olăhuţ

Ioana Popa

 

Departamentul sculptură

Radu Moraru

Vlad Berte

Kolozsi Tibor

Florin Marin

Alexandru Păsat

Ionel Tănase

 

Fotografii de Constantin Brâncuși din colecția UAD

Convingerea lui Brâncuși că artistul însuşi este cel mai calificat pentru a își prezenta și reprezenta opera l-a determinat pe acesta să-și fotografieze cu acribie propriile creații. Calitatea fotografiilor și aura artistului a făcut ca reprezentările fotografice ale sculpturilor lui Brâncuși să devină ele însele „opere de artă”. Iar operele de artă, după cum știm, se colecționează …

 Beneficiara unei donații din 1965, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD) are, în patrimoniul său, o colecție de 41 de fotografii realizate de Brâncuși. Citind documentele din 1965 care atestă donarea fotografiilor Institutului de Arte Frumoase „Ioan Andreescu” – numele de atunci al universităţii – îţi poţi reprezenta povestea din spatele colecţiei. Fotografiile lui Brâncuși au fost donate de doamna Alice Steinfeld, scriitoare din Budapesta, prin intermediul Tov. Dr. Nicolae Maior. Procesul verbal de acceptare a donaţiei stipulează că doamna Alice Steinfeld a moştenit colecţia de la Ofelia Cosmuţa şi I. Bölöni, prieteni apropiaţi ai lui Brâncuși. Este de asemenea consemnat în procesul verbal că o parte a colecţiei lipseşte, în actul de donaţie doamna Alice Steinfeld scriind: „Solicitarea mea este ca Institutul să păstreze aceste manuscrise şi fotografii la dispoziţia profesorilor, studenţilor şi iubitorilor de artă care doresc să studieze opera lui Brâncuşi”. Daniel Popescu, rectorul Institutului la acea vreme şi semnatarul procesului verbal îl chestionează pe Tov. Dr. Nicolae Maior despre manuscrisele care lipsesc. Ce s-a întâmplat cu manuscrisele lui Brâncuşi donate de Alice Steinfeld? În ce moment al traseului lor să fi dispărut? Din păcate, nu există documente în biblioteca UAD care să elucideze acest „mister”. 

Din rațiuni de protejare a colecției mai sus amintite, expoziția Fotografii de Constantin Brâncuși din colecția UAD, reunește cópii fotografice ale fotografiilor lui Brâncuși. Acestea prezintă lucrări celebre ale lui Brâncuşi şi impresia pe care o are privitorul este una de stranie contemporaneitate: doar figura umană, în una dintre fotografii, indică epoca, prin vestimentaţie şi coafură. Acesta este de fapt motivul cultului lui Brâncuşi: capacitatea artistului de a învinge timpul, atât prin lucrările sale, cât şi prin re-prezentările acestora.

 

Scurt istoric al casei natale a regelui Matia Corvinul (1443–1490)

După mărturia izvoarelor istorice, Casa Matia Corvinul (numită popular Casa Matei Corvin) – edificiu ce face parte din cartierul Cetatea Veche de odinioară (perimetru înconjurat de prima incintă fortificată medievală a urbei) – este clădirea în care s-a născut, la data de 23 februarie 1443, Matia, fiul cel mic al voievodului Transilvaniei, Ioan de Hunedoara. Clădirea de atunci se afla în proprietatea unui patrician înstărit, Iacob Méhfi.

În 1467 Matia Corvinul – care în 1458 devenise regele Ungariei – a scutit de plata taxelor proprietarii de atunci ai casei sale natale. În deceniile care au urmat clădirea a căpătat volumetria actuală, fiind adăugate mai multe ancadramente gotice târzii și renascentiste și înglobând casa vecină de la vest. Datorită scutirii de taxe, dar și al cultului clujean al lui Matia Corvinul, clădirea și-a păstrat înfățișarea primită la cumpăna secolelor XV-XVI. În anul 1740 orașul a cumpărat casa în care a amenajat un spital militar, extinzând clădirea spre curtea interioară. Pe parcursul secolului al XIX-lea starea clădirii a decăzut treptat. La sfârșitul secolului, odată cu răspândirea cultului monumentelor dar și al renașterii cultului lui Matia, s-a amplasat pe fațada principală o placă memorială (1889). Primele lucrări de restaurare au avut loc în 1899, iar în deceniile următoare clădirea a găzduit colecția etnografică a Societății Carpatine din Ardeal. Alte intervenții au avut loc în anii 1942–43 1957–58, 1964–65, 1971, 1976–77. În 1996 Primăria municipiului Cluj-Napoca a dezvelit o a doua placă memorială pe fațada clădirii, în limbile română și engleză. În anul 2001 clădirea a fost restaurată din nou, zidurile fiind protejate împotriva igrasiei. Totodată în subsolul clădirii a fost amenajată Galeria Casa Matei.

La data de 8 ianuarie 1926 a fost inaugurată Școala de Arte Frumoase din Cluj cu rang academic (înfiinţată în 1925). Între anii instituția 1933–1940 a funcționat la Timișoara. În 1950 Școala de Arte Frumoase a fost reînființată la Cluj cu denumirea de Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu”, unificând cele două secții de arte frumoase în limbile de predare română și maghiară care funcționau separat de un an. Clădirea oferită Institutului la acea dată a fost Casa Matia Corvinul. În 1990 denumirea instituției se schimbă în Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, iar în 2001 devine Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. În prezent în clădire funcționează biblioteca universității, sălile pentru cursurile teoretice și Galeria Casa Matei.