Iulian Iftodiu reconstruiește amintiri. De facto, manipulează memoria. Pentru tânărul artist născut la Lupeni în anul de grație 1989, absolvent al Facultății de Arte și Design din Timișoara, timpul se poate derula într-o altă ordine, în afara diacroniei științei contemporane, dinspre viitor spre trecut, iar lucrurile pot exista simultan în multiple stări.

El creează noi realități prin juxtapuneri de heterotopii personale ori colective, apelând la contraste cromatice puternice, o alternanță de zone ambigue și clare, în care spectatorul își poate odihni privirea: „Potrivesc imagini în modul în care îmi par coerente. Acestea sunt extrase din contextul inițial și construiesc un altul. Totul se transformă într-o altă imagine, o altă realitate, o realitate artificială”. Însă această odihnă este una activă, iar privitorul este invitat să remodeleze ansamblul imagistic cu propriile-i unelte și să pătrundă voyeuristic în lumea înscenată de autor, o subtilă inversiune între două insule, una de relaxare firească a privirii și cealaltă de încordare, în care privirea este forțată să acționeze, The Look devenind The Gaze.

Cu un discurs pictural extrem de sensibil, o paletă expresionistă și un simț aproape fotografic, artistul problematizează memoria colectivă prin asocierea unor frânturi de amintiri personale, fragmente de trupuri cu aspect de patrafire laice ori obiecte modeste, objets trouvés, care i-au însoțit copilăria, totul într-un contrast puternic cu verdele vivid al vegetației, al frunzei de monstera de exemplu, motiv nicidecum exiguu în lucrările artistului, aceasta fiind aproape emblematică pentru scările blocurilor din România socialistă. Aspectul fracționat al picturii sale imită realitatea, construiește una nouă, iar metisarea imaginilor și a amintirilor pare să împrumute acestora din urmă conținutul.

Interesat de teoriile lui Maurice Halbwachs și Désiré Roustan, Iulian Iftodiu afirmă că nu este necesar să scotocească după amintiri într-un anumit sertar al memoriei personale, ci poate apela la memoria colectivității din care face parte, pentru că aceasta, din exterior, remodelează continuu, rezultatul fiind o masă nouă, compactă, de amintiri reale și fictive, reformulate prin filtrul personal.

„Changing The Past”, expoziția personală a artistului Iulian Iftodiu, susținută de un discurs imagistic și conceptual pertinent, poate fi vizitată la Galeria Pygmalion, Casa Artelor, Timișoara, în perioada 20 iulie – 2 august 2017. Vernisajul va avea loc joi 20 iulie, de la ora 19.

Curator: Alina Hambaraș

Iulian Iftodiu este născut în Lupeni, în anul 1989, este absolvent al Facultății de Arte și Design din Timișoara, oraș în care și lucrează. Este inspirat de teoriile lui Maurice Halbwachs și Désiré Roustan, cât și de noile descoperiri din fizică, care au legătură cu modificarea trecutului. Creează noi realități prin juxtapuneri de heterotopii personale și colective. Nefiind necesar să caute amintiri într-un anumit loc al memoriei sale, el apelează la memoria colectivă, la memoria celorlalți pentru aducerea aminte a unor evenimente trecute, informație nouă care o modifică pe cea existentă, memoria umană fiind capabilă să dea greș.

Acesta potrivește imagini, în modul în care îi par coerente, extrase din contextul inițial și construiește un altul. Totul se transformă într-o altă imagine, o alta realitate, o realitate artificială.

Fotografi: Andrada Maria Uşvat și Daliana Iacobescu