bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-7 arta-la-fereastra-vernisaj-bianca-mann-1 arta-la-fereastra-vernisaj-bianca-mann-2 arta-la-fereastra-vernisaj-bianca-mann-3 arta-la-fereastra-vernisaj-bianca-mann-4 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-1 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-2 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-3 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-4 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-5 bianca-mann-amorphos-arta-la-fereastra-galeria-simeza-6

ARTA LA FEREASTRĂ
BIANCA MANN
Amorphos
15-21 noiembrie 2016

Coordonare și curatoriat proiect:
Anca Boeriu și Corina Gabriela Duma
”Arta la fereastră – Galeria Simeza” este un proiect organizat de UAP București pentru a atrage atenția publcului larg asupra dispariției/închiderii spațiilor de expunere și lucru

Proiectul ,,Amorphos” este inspirat din testul petelor de cerneală conceput de psihiatrul elveţian Hermann Rorschach. Am preluat acest test şi am interpretat tridimensional formele conţinute de cele zece cartonaşe ale lui Rorschach devenind astfel unul dintre subiecţii care interpretează vizual forma. Când mă aflu în faţa petelor de cerneală intru în relaţie cu formele nedefinite, amorfe şi involuntar încep să le caut un sens, descoperind în ele forme finite. Plecând de la aceste pete am obţinut obiecte amorfe in care evoc noi sensuri prin intepretarea acestora în volum. Folosirea măştii proprii ca modul figurativ mă aduce în relaţie directă cu forma non-figurativă şi impersonală pe care o interpretez.

The project “Amorphos” is inspired by the inkblot test designed by the Swiss psychiatrist Hermann Rorschach. I took this test and I interpreted in a three-dimensional manner the forms on the ten Rorschach cards thus becoming one of the subjects that visually interpret the form. When I am in front of the inkblots, I come into relationship with undefined, amorphous forms and involuntarily I begin to look for a sense, discovering the defined forms within. From these blots I obtained amorphous objects in which I evoke new meanings by interpreting them through volume. Using my own mask as a figurative mode brings me in direct relationship with the non-figurative and impersonal form that I interpret.

Photo credit: Gabi Todirel
Courtesy of MOBIUS Gallery
https://www.youtube.com/watch?v=ERQu1cRwAqg