Duminică 22 mai 2016, de la ora 11.00, la Sala ATELIERîn cadrul programului CONFERINŢELE TEATRULUI NAŢIONAL

PAVEL ŞUŞARĂ, Critic și istoric de artă

prezintă conferinţa cu tema 

Constantin Brâncuși sau despre sculptura fără istorie 

Nicio altă personalitate a culturii române nu pare să fi stârnit fascinaţia şi pasiunea pe care le-a prilejuit, într-un timp relativ scurt, Constantin Brâncuşi. Nici măcar existenţa umană şi culturală eminesciană, de departe cea mai semnificativă în spaţiul interesului public românesc pe un interval care depăşeşte limitele stricte ale unui secol, în care un destin romantic se confundă, până la absorbţie, cu amplitudinea mitologică şi cu freamătul metafizic al unei opere cvasilegendare, nu s-a bucurat de o atât de irepresibilă şi de pătimaşă chemare spre cunoaştere.

Cum sculptura este, ca proiect cultural asumat, un produs artistic şi simbolic exclusiv apusean, până pe la mijlocul secolului XIX spaţiul românesc nu a cunoscut sculptura ca exerciţiu curent şi ca practică însuşită.

Fără a se plasa în descendenţa directă a unui model anume, dar şi fără a reanima, prin citat cultural, vreo formă muzeificată, Brâncuşi sugerează, într-o perspectivă eliberată atât de pragmatismul reprezentării cât şi de bovarismul construcţiei imaginare, posibilitatea unei alte lecturi a sculpturii, mult mai apropiată de un anumit spaţiu paradiziac, al inocenţei primordiale”.  Pavel Șușară

  

Despre Pavel Şuşară

  • Critic și istoric de artă, monograf, poet, publicist și scriitor român, cercetător de istorie a artei al Institutului de Istoria Artei de pe lângă Academia Română
  • Născut în 1953, loc. Bănia, jud. Caraş-Severin
  • Absolvent al Institutului de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu’’ (Universitatea de Arte Frumoase) Bucureşti, facultatea de Muzeologie – Istoria şi Teoria Artei, 1977-1981
  • Colaborări cu studii şi articole despre arta plastică, poezie, proză, eseu, articole polemice şi de angajament civic la revistele: Arta, serie veche şi nouă, SCIA, Almanahul Arta, Artelier, Balkon, Almanahul literar, Luceafărul (serie nouă), Contrapunct, 22, Dilema, România literară, Apostrof, Avantaje, Vineri, Amphion, Ianus, Observatorul Cultural, Libertatea, Europa liberă, Acolada etc.
  • Colaborări la radio şi la televiziune, realizatorul emisiunii Lentila de contact, TVR Cultural
  • Expoziţii organizate în ţară şi în străinătate (Ungaria, Polonia, Italia), participări la simpozioane, congrese şi întâlniri de specialitate în ţară şi în câteva ţări europene ( Italia, Republica Moldova, Polonia, Ungaria, Finlanda).
  • Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia critică; Membru al Uniunii Scriitorilor din România, secţia poezie; Membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (AICA)
  • Atestat în muzeografie; Expert în artă, atestat de Ministerul Culturii; Preşedinte al Asociaţiei Experţilor şi Evaluatorilor de Artă din România; Evaluator bunuri culturale mobile, membru UNEVAR.

 Cărţi publicate (selecțiuni):

Regula jocului, poezie, l996 (Premiul Uniunii Scriitorilor); Veto, poeme în proză, l998 ( premiul ,,Al.Odobescu” pentru poezie, Călăraşi 1998);Tetraktys, poeme, 2000 (nominalizată la Premiul pentru experiment al ASPRO, Târgul de carte Bookharest 2001); Opt poveşti adevărate/ cu fiinţe minunate, poezie pentru copii, 2000 (Premiul Uniunii Scriitorilor);Corneliu Baba, album monografic, editura Parkstone, Paris, 2001 (nominalizat la Premiul pentru carte de artă, Târgul de carte Bookharest 2001, Premiul pentru cea mai bună carte românească apărută la o editură străină, Târgul de carte Bookharest 2002 ); Sinuciderea se amână, proză scurtă, 2003 (nominalizată la Premiul pentru proză al ASPRO); Corneliu Baba, album monografic, ediția în limba română, Editura Monitorul Oficial, 2013

Alte premii şi distincţii:

Premiul pentru critică al Uniunii Artiştilor Plastici din România – 1995

Premiul Cella Delavrancea pentru activitatea culturală din anul 1997

Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, acordat de Preşedintele României, 2004

Premiul Oreste Tafrali, Academia de poezie, Iaşi, 2010

 

În 2002 înființează Galeria de artă Luchian 12. În 2005 înfiinţează Casa de licitaţie Pogany. În 2005 înfiinţează Asociația Experților și a Evaluatorilor de artă din România, al cărei Preşedinte este.

Foto: ArtIndex

 

Pentru mai multe informaţii legate de bilete:  021.314.71.71 (Agenţia de bilete)

Bilete online, MyStage.ro

Pavel-Şuşară