Primăria Bucureşti va prelua de la Banca Comercială Română clădirea-monument istoric din stradă Lipscani 18-20, urmând a da băncii, în schimb, terenul pe care este construit Turnul Bancorex din Calea Victoriei nr 15 şi 6 milioane de euro, potrivit unei hotărâri aprobate pe 27 iunie 2013 de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. În clădirea din Lipscani, municipalitatea vrea să amenajeze Pinacoteca Municipiului Bucureşti. În prezent, patrimoniul Pinacotecii numără peste 5.500 de piese.

Potrivit raportului realizat de expertul Gheorghe Licurici, raport comandat de Primărie, construcţia cu teren aferent, subsol + parter + două etaje din str. Lipscani nr. 18 – 20, monument istoric, ar valora circa 14 milioane de euro. Aceasta construcţie aparţine BCR. Potrivit aceluiaşi expert, terenul construit de 4.210 metri pătraţi din Calea Victoriei nr. 15 ar costa doar 8,2 mil euro. Acest teren aparţine primăriei Capitalei.  Terenul aferent imobilului din Lipscani are 1.681 metri pătraţi.

Pinacoteca București este o colecție de picturi înființată la 1 iunie 1933, prin decret regal, de regele Carol al II-lea al României, cu titulatura Pinacoteca Municipiului Bucuresti, care a fost deschisă în vara anului 1933 în Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21, într-un imobil donat în acest scop de către Ioana Urseanu, văduva amiralului Vasile Urseanu.

La deschidere au fost expuse 103 lucrări, majoritatea de pictură, dintre care 63 proveneau din colecțiile Primăriei București. În următorii cinci ani, fondul de opere de artă din colecția Pinacotecii s-au adăugat 241 de lucrări cumpărate din fondurile municipalității, precum și cu un mare număr de piese provenite din donații particulare, astfel încât, în anul 1939, inventarul se ridica deja la 756 de lucrări.

Cel mai important donator particular a fost sculptorul Filip Marin, care a donat 162 de opere, din care 43 de piese de sculptură, 14 lucrări de pictură și 105 desene, purtând semnătura artistului. A doua donație, ca importanță, constă în 67 de pânze, aparținând atât unor cunoscuți maeștri români cât și celor mai importante școli de pictură europene și provine de la avocatul colecționar Ioan Movilă (1846- 1904), descendent dintr-o veche familie de domnitori și boieri ai Moldovei.

În 1949 cele mai valoroase tablouri ale Pinacotecii au fost preluate de Galeria Națională, cele rămase formând Muzeul de Artă a Municipiului București care a fuzionat cu Muzeul de Istorie al Bucureștiului, iar în clădire s-a înființat Muzeul Științelor Experimentale, inaugurat în 1950 în care a fost integrat și Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu”.

Pinacoteca a fost mutată de mai multe ori și, de fiecare dată, cel mai mult au avut de suferit obiectele. De-a lungul timpului, muzeul a suferit modificări de titulatură și de sediu. S-a numit pe rând: Pinacoteca Municipiului București, “București în arta plastică”, Colecția Simu, Muzeul de Artă al Municipiului București “Anastasie Simu”. În anul 1984 prin unificarea cu Muzeul de Istorie al Municipiului București a devenit secție a fostului Muzeu de Istorie și Artă al Municipiului București, actualul Muzeu al Municipiului București.

În anul 1991, din pricina unor defecțiuni tehnice ale clădirii în care se afla pinacoteca, aceasta a fost închisă, iar pe parcursul anilor clădirea a fost retrocedată proprietarilor de drept. Din acest motiv, adică lipsa unui spațiu propriu de expunere, patrimoniul Pinacotecii, ajuns între timp la 5.500 de piese, constând în pictură, sculptură, grafică în principal, dar și o mică colecție de artă religioasă și decorativă, a rămas de mulți ani ascuns în depozite.

După ce Primăria Capitalei a reabilitat Muzeul Gheorghe Tattarescu, fostă casă memorială care găzduia ambientul, atelierul, șevaletul și lucrări ale marelui pictor, în clădire au fost depozitate picturile din patrimoniul Pinacotecii, iar clădirea a fost închisă pentru public. Din 2011, Pinacoteca expune pe rând lucrări din colecțiile sale, în expoziții tematice organizate în încăperile Centrului Cultural ArtSociety, în corpul A al Palatului Cesianu-Racoviță, unde își desfășoară activitatea Casa de licitație Artmark.

(surse hotnews, wikipedia)

(hotărârea Consiliului Primăriei București, aici)