19 noiembrie 2015 – 15 ianuarie 2016Vernisaj, 19 noiembrie 2015, ora 6.00 p.m

Galeria Suprainfinit are plăcerea de a anunța prima expoziție personală a artistei ANDREEA – LORENA BUȚINCU | SKINNED.

SUPRAINFINIT, 82 Popa Nan St., 2nd Floor, Sinatex Factory, Bucharest 021211, Romania

Fiecare formă care aparține sferei vizibilului nu este decât un mod particular de a se prezenta. Modelele aripilor fluturilor și carcasa chitinoasă a cărăbușilor prezintă colorații metalice, structuri cromatice aurite sau violete a căror semnificație depășește exigențele de adaptare la mediu. Penele, parul și pielea vertebratelor, cu nervii și mușchii lor, sunt, prin forma și culoarea lor, aparate vizuale, specializate pentru a servi ochiului care le privește. Totul se petrece în momentul în care suprafața își pierde transparența, se face opacă și devine la rândui vizibilă; vizibilitate în act. Din această clipă, animalul începe să trăiască chiar din aparența sa, începe să-și găsească în aceasta respirația sa. Faptul că suprafața care delimitează animalul de mediul exterior este opacă determină o întreagă lume de noi posibilități relaționale. Suprafața, pielea încetează să mai constituie o simplă limită, pentru a se transforma într-un organ special care servește în primul rând și în modurile cele mai diverse la alcătuirea aparenței.” Adolf Portmann Animal Forms and Patterns: A Study of the Appearance of Animals.

Ca parte a stilului, Andreea-Lorena Buțincu disecă și reconfigurează noțiunile tradiționale ale picturii, folosind pasta colorată ca subiect în sine. Prin estomparea graniței dintre pictură și obiect, lucrările trimit adesea la istoria artei pe care o descoperă marcată de planeitate, de netezime, născută parcă din refuzul de a săpa în pânză și alimentată de iluzia de adâncime. Printr-un gest arheologic simbolic, care sapă în netezimea suprafeței, pictura este jupuită de pe pânză. Potrivit acestei practici, producția și reprezentarea picturii oscilează între pielea lucrării – pasta de culoare jupuită – și suprafața dezgolită – cadrul picturii. 
Andreea-Lorena Buțincu, Galeria Suprainfinit