24 septembrie 2015, 10.00-16.00, Bucureşti

Moderator Dr. Adrian Majuru

Înscrieri la adresa de e-mail [email protected]

Muzeul Municipiului Bucureşti şi “Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania invită specialiştii din mediul muzeal şi academic să participe la prima ediţie a Simpozionului Istorie şi patrimoniu cultural, desfăşurat la Bucureşti în ziua de joi, 24 septembrie 2015.

Prin acest simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor care activează în domeniu o platformă de prezentare a ultimelor studii şi cercetări.

 

Programul simpozionului

(Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56, Bucureşti):

10.00: Ceasurile de odihnă ale unui mare agă. Manuscrisul lui Manuil Serghiade (1775-1844) din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, Dr. Daniela Lupu, Muzeul Municipiului Bucureşti

10.30: Fraţii Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale, Dr. Ioniţă Dăescu, Robomatic Process Control

11.00: Ce facem cu Muncitoarea la I.A.S.? Model sau foto-model?, Delia Marinescu, Muzeul Municipiului Bucureşti

11.30: Maşini cu abur la Muzeul Tehnic, Aurel Tudorache, Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

12.30: Veneţia prin ochii lui Jean Giono, Prof. Dr. Roxana Zanea, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Istoria Artei

13.00: Românii din oraşul Satu Mare – Sătmar, Răzvan Roşu, “Friedrich Schiller” Universität Jena

13.30: Aromânii și meglenoromânii: Experienţe din cercetarea de teren, Univ. Prof. Mag. Dr. Thede Kahl, “Friedrich Schiller” Universität Jena

14.30: Lacul Pannonic cuaternar: Marea Albă a mitologiei româneşti, Dr. Mircea Ţicleanu şi Radu Nicolescu, Institutul Geologic al României, Alexandru Ţicleanu, Cercetător independent

15.00: Aplicaṭii ale Ştiinṭei Materialelor în evaluarea artefactelor din Patrimoniul Cultural, Prof. Univ. Dr. Rodica Ion, ICECHIM, București / Universitatea Valahia, Târgoviște, Facultatea de Ingineria Materialelor

15.30: Valorificarea patrimoniului cultural prin conceptul de living history, Amalia Alexandru şi Mihai Dragomir, Asociaţia Mioritics

16.00: Băile Herculane de la Thermele romane descoperite recent (2015) la Băile Imperiale, Dr. Adrian Ardeţ, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş

 

Simpozionul Istorie şi patrimoniu cultural este realizat sub atenta coordonare a unui Consiliu Știinţific alcătuit din: Univ. Prof. Mag. Dr. Thede Kahl, “Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania;  Prof. Univ. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”; Dr. Andrei Kozma, Preşedinte, Societatea Academică de Antropologie şi Dr. Adrian Majuru, Director, Muzeul Municipiului Bucureşti.

 

Detalii: www.muzeulbucurestiului.ro, https://www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti

Organizatori: Muzeul Municipiului Bucureşti, “Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania

Sponsori: Grand Hotel Continental, Hanul Manuc

Simpozion-Istorie-si-patrimoniu-cultural