Generaţii între Tradiţie şi Inovaţie

Expoziţia de licenţă şi master a Departamentului de Sculptură din cadrul UNARTE, promoţia 2015, la Biblioteca Naţională a României

Vernisaj 26 iunie, ora 16.

Expoziţia tinerilor absolvenţi, promoţia 2015, ai departamentului de sculptură din cadrul UNARTE din Bucureşti, reprezintă rodul muncii primilor trei ani de ucenicie în lumea inefabilă a artei.

Trăim într-o lume dinamică ce-şi caută noi modalităţi de exprimare într-o atmosferă generată de ritmul alert al dezvoltării tehnologiei computerizate, iar sensibilitatea artistică este supusă la rândul ei acestui vârtej ce tranzitează vremurile contemporane. Inevitabil acest fenomen se transmite şi facultăţii de arte plastice de la Bucureşti, care pendulează elegant între cei doi vectori ai creaţiei artistice, reconsiderându-şi personalitatea între valorile tradiţionale, repere consacrate şi sigure ale istoriei artei şi noile tendinţe de reprezentare a lumii contemporane

Dealtfel cum nimic nu este întamplător,  manifestarea pe care o propunem se desfaşoară într-un  spaţiu expoziţional care la rândul lui constituie un răspuns arhitectural şi interactiv  la problematica intersecţie dintre  scopul  tradiţional al bibliotecii, de păstrător al valorilor culturii scrise, şi întrebările prezentului ce-şi caută mijloace stabile de exprimare, punând  în tipare noi,  limitele şi convenţiile lumii actuale.

Pornind din aceste două direcţii care în mod miraculos sau îngemănat asemeni unui ecosistem necesar, respectiv facultatea de arte şi biblioteca natională, se poate defini ideea principală care guvernează această expoziţie şi anume modul în care gramatica realizării formelor sculpturale  primeşte noile informaţii ale culturii plastice actuale.

Aceste inevitabile ciocniri ideologice sunt transformate de sensibilul uman în noi modalităţi de exprimare, iar din această perspectivă expoziţia de faţă nu îşi propune etalarea unui program ideatic comun tinerilor artişti şi nici reprezentarea unei unităţi stilistice stabilite de materiale, ea este o ideogramă sinceră a laboratorului şcolii de sculptură din Bucureşti şi introduce spectatorul într-o lume a întrebărilor şi răspunsurilor oferite de aceştia.                                                          

Director Departament Sculptură UNARTE

Conf univ. dr. Adrian Pîrvu

unarte.jpg