Vernisaj: marţi, 7 aprilie 2015, ora 18

7 – 26 aprilie 2015

Remarcându-se printr-o creaţie relevantă atât în contextul contemporan românesc, cât şi la nivel internaţional, Liviu Mocan a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca în anul 1991. În perioada 1991-1992 a fost rezident la Anderson University şi Mississippi College. Pe parcursul activităţii sale a avut expoziţii personale la New York, Chicago, Budapesta, Bucureşti, Reconvilliers (Elveţia) sau Mithweida (Germania). Liviu Mocan s-a remarcat şi prin impresionante lucrări monumentale, care au contribuit substanţial la recunoaşterea sa în rândul publicului. Amintim în acest sens Familia de spirale din Anderson (S.U.A.), monumentul Eroilor Martiri din 1989, cunoscut şi ca Stâlpii împuşcaţi (Piaţa Unirii, Cluj-Napoca) sau lucrarea Ilseed din Auckland, Noua Zeelandă.

Creaţiile lui Liviu Mocan, de o profundă maturitate spirituală, includ certe raportări la universul credinţei creştine, căreia-i metamorfozează ideile, apelând cu predilecţie la stică, metal şi lemn.

Relecturând abstractul ca pe o componentă a planului figurativ universal, Liviu Mocan a creat cicluri care au marea calitate a coerenţei în cadrul întregii sale opere. Stâlpii, stâlpii împuşcaţi, stâlpii poruncilor decalogului, bibliotecile verticale, seminţele cu diferite morfologii şi „trăind” în medii expoziţionale consacrate sau în locaţii urbane diferite, sugerează ideea de creştere sub diferitele sale forme şi în diferite contexte, toate având în comun ideea resurecţiei şi a autogenerării.

Actuala expoziţie a lui Liviu Mocan, Scara lumii, sintetizează toate preocupările sale anterioare, reunind mai ales lucrări din anul 2014, reprezentative pentru tema resurecţiei, problematizând din punctul de vedere al semanticii vizuale semnul crucii. Prin Scara lumii, artistul abordează tensiunea iconică extraordinară a întretăierii celor două axe, care sunt relecturate în calitatea lor de simbol ascensional, al învierii lui Isus Cristos. Din acest punct de vedere, Liviu Mocan „reinventează” crucea, propunând câteva modele artistice noi, considerate deosebit de sugestive din punct de vedere estetic: crucea cu punct şi săgeată, crucea cu braţele ridicate, crucea-scară şi crucea cu ovoid sau cerc etc..

Manifestându-se ca o continuă metamorfoză a limbajului creator, Scara lumii atrage atenţia asupra vocaţiei sistemice a întregii creaţii a artistului Liviu Mocan.

Expozitie de sculptura, Liviu Mocan (1)

Expozitie de sculptura, Liviu Mocan (2)