TEMA DE CONCURS PROIECT: STATUIA ION I.C.BRĂTIANU

 1. DATE GENERALE
 1. Denumirea obiectivului de investiţii: Amplasarea statuii lui Ion I.C. Brătianu
 2. Faza supusă contractării:concurs de idei
 3. Amplasament: judeţul Bihor, municipiul Oradea, Parcul Ion I. C. Brătianu
 4. Titular investiţie/ Beneficiar investiţie: Primăria Municipiului Oradea
 1. AMPLASAMENT

Statuia se va amplasa în Parcul Ion I.C. Brătianu.

Parcul Ion I.C. Bratianu, este zona delimitată de strada I.C. Brătianu, str. Schiff Erno şi Aleea Ştrandului (Anexa 1), care in raport cu Planul Urbanistic General si regulamentul de urbanism aferent reprezintă subzona SP2 din UTR 6 – Cartier Dealul Viilor şi este destinată amenajării de spaţii verzi.

TC-Anexa-1

1 Situatia existenta

Amplasamentul având o suprafata de aprox. 61.300mp, provine din parcelele identificate cu nr.topo 7441, 7443, 7442/26 si 7442/25. Potrivit extraselor CF 3174 si CF 77340, aceste parcele sunt proprietatea municipiului Oradea. Zona cuprinsă între Aleea Ştrandului, str. Schiff Erno şi str. I.C. Brătianu a avut totdeauna destinaţia de parc. Prin HCJ nr.5/1994 denumirea parcului a fost schimbată din Parcul Muncitorilor în Parcul I.C. Brătianu.

Având ca bază de pornire reglementările propuse prin planul urbanistic zonal aprobat cu HCL 197/1996 (Anexa 2), de-alungul timpului Primaria Municipiului Oradea a întreprins acţiuni de reorganizare şi amenajare a parcului, astfel încât în prezent parcul dispune de o zonă centrală destinată activităţilor sportive(teren de minifotbal, mese de tenis, teren de baschet), o zonă destinată odihnei şi recreierii, bogată în vegetaţie de talie înaltă şi o reţea de alei ce permite accesul la diferitele obiective de interes ale parcului.

TC-Anexa-2Faţă de amenajările specifice unui parc, în partea de vest, adiacent aleii ce asigură legătura între str. I.C. Brătianu şi Aleea Ştrandului există o construcţie în regim de înălţime parter, aparţinând SC Transgex SA, care găzduieşte un foraj de  apa geotermala. In vecinătatea accesului dinspre ştrandul municipal este amplasată o staţie de reglare şi măsură gaze naturale, constând într-o construcţie subterană a cărei amplasament este marcat la nivelul solului printr-o platformă betonată pe care s-a amplasat monumentul comemorativ dedicat aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Clubului Atletic Oradea.

În subteran, perimetral parcului se află reţelele de utilităţi ce deservesc zona, exceptând reţeaua de alimentare cu energie termică M4, care traversează parcul după un traseu ilustrat de planşa Anexa 3.

TC-Anexa 32 Situatia propusă

Primăria municipiului Oradea doreşte să amplaseze statuia lui Ion I.C. Brătianu în parcul cu acelaşi nume, având pentru aceasta avizul consiliului local(HCL 849/31.10.2013) .

Ion I.C.Bratianau a trăit în perioada 1864 – 1927, fiind unul din marii artizani ai  unirii de la 1918; a fost prim-ministru al României cu contribuţie în organizarea statului naţional unitar şi a instituţiilor publice şi a iniţiat revizuirea şi adoptarea Constituţiei din martie 1923, una din cele mai moderne şi democratice din Europa.

Locul de amplasare a statuii este cel identificat‚ în planul de situaţie Anexa 4.

TC-Anexa-4DESCRIEREA LUCRARII

Statuia va fi executată dupa modelul agreat de Consiliul Local al municipiului Oradea, prin HCL, având ca material consultativ rezultatul concursului de idei organizat de Primăria Municipiului Oradea în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor  din România – Filiala Bihor.

Juriul va fi format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi specialişti (artişti plastici, arhitecţi, istorici de artă, oameni de cultură), conform regulamentului de organizare al concursului.

 

Realizarea statuii lui Ion I.C. Brătianu va trebui să respecte următoarele elemente:

1. fiind statuia unei personalităţi istorice, aceasta va avea în vedere respectarea trăsăturilor figurii şi conformatiei corpului personajului real. (Anexa.5)

TC-Anexa 52. integrarea urbanistica in spaţiul urban al parcului(cu toate elementele derivate din analiza spaţial-volumetrică, a percepţiei vizuale şi a funcţionalităţilor conexe). În acest sens se vor propune şi soluţii volumetrice şi de execuţie privind soclul statuii (cu toate elementele de tip material, finisaj, dimensiuni, elemente inscripţionate), dacă este cazul.

3. să fie vizibilă şi reprezentativă inclusiv în perioada nocturnă (se solicită propuneri  moderne de iluminat pentru punerea în valoare a acesteia) din direcţiile principale de percepţie ;

4. din punct de vedere  tehnic, propunerea de statuie va ţine cont de faptul că lucrarea câştigătoare va fi realizată din bronz, în mărime naturală sau mai mare, fundamentată de concluziile unei analize spaţial volumetrice astfel încât să fie asigurată o percepţie vizuală corerspunzătoare personalităţii reprezentate şi va fi amplasată pe un soclu rezultat din analiza de integrare urbanistică, placat cu zidărie din blocuri de piatra;

5. Se va ţine cont  de raportul soluţie tehnică / deviz de execuţie (soclu+statuie); acesta va reprezenta un argument important în agreerea modelului după care va fi realizată statuia.

 

 1. CONDITII DE REALIZARE

 

Concursul de se va desfăşura într-o etapă. Vor fi premiate soluţiile aflate pe primele trei locuri, astfel:

– Premiul I – 2000 Euro;

– Premiul II – 1500 Euro;

– Premiul III – 1000 Euro.

 

 1. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PARTICIPANTE LA CONCURS

 

1. Prezentarea narativ –descriptivă a ideii şi motivaţia alegerii;

2. Prezentarea conceptului integrator urbanistic şi al conceptului propunerii de statuie care să conţină elementele prezentate în descrierea lucrării (inclusiv factorul percepţie);

3.Prezentarea devizului (drepturi de autor şi costuri de realizare);

4. Macheta statuii şi a integrării în zonă, la dimensiunea de 1,20 m în gips;

5. Portretul 1/1, în gips.

Statuia se va realiza şi amplasa doar după obţinerea avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului National, respectiv acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea, respectiv a autorizatiei de construire.

 

 1. TERMENE DE REALIZARE 
 1. Termenul de depunere a documentaţiei pentru jurizare: 19.01.2015
 2. Anunţarea rezultatului concursului: 27.01.2015
 3. Termenul de finalizare a turnării în bronz şi realizării soclului pentru amplasare: 30.07.2015
 4. Inaugurarea: 20.08.2015( data de naştere a marelui om politic)

 

Arhitect sef, Adriana Lipoveanu

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE IDEI

“STATUIA ION I. C. BRĂTIANU”

Sesiunea 20-27 ianuarie 2015

 

 1. I.                    PREAMBUL

Organizatorul

Organizatorul concursului de idei “Statuia Ion I.C.Brătianu” este Primăria municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1-3, cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din Romania – Filiala Bihor.

Obiectivul concursului este desemnarea celei mai potrivite soluţii de realizare a statuii lui Ion I.C.Brătianu care urmează a fi amplasată în parcul cu acelaşi nume al municipiului Oradea. Lucrările premiate vor fi prezentate Consiliului Local al municipiului Oradea, iar rezultatul concursului va reprezenta material consultativ în adoptarea deciziei finale de desemnare a soluţiei de realizare a statuii.

Concursul reprezintă reluarea sesiunii organizate în perioada 1.10-7.10.2014 şi se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii („Regulamentul”).

 

 1. II.                  CRITERII DE PARTICIPARE

 Drept de participare

Concursul este deschis oricărei persoane fizice având statut de artist plastic, grup constituit din max.5 membri  sau ONG cu domiciliul/sediul în România („Participanţii”), care îşi desfăşoară activitatea în sfera artistică şi care este coordonat de un artist plastic. Participanţii înscrişi la concursul programat în perioada 1.10-7.10.2014, pot solicita reînscrierea lucrărilor pentru noua sesiune de concurs, urmând prevederile actualului regulament.

Angajaţii institutiilor organizatoare, membrii juriului precum şi rudele de gradul întâi ale tuturor acestor categorii (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

 1. III.                CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Oradea, începând cu data de 20.01. 2015, ora 08:00  şi va dura până la data de 27.01.2015, ora 16.30 (inclusiv).

Concursul este anunţat pe site-ul www.oradea.ro.

 

 1. IV.                MODALITATI DE OBTINERE A REGULAMENTULUI SI A TEMEI DE CONCURS.

Atât regulamentul oficial al concursului (inclusiv anexele) cât şi tema de concurs sunt disponibile oricărui solicitant în mod gratuit, până la data limită stabilită pentru depunerea lucrărilor. Ele pot fi obţinute prin accesarea paginii de web a primăriei: www.oradea.ro, sectiunea „Concurs” – „Regulament” sau direct prin solicitare la Instituţia Ahitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Informaţii privind: desfăşurarea concursului, prevederile regulamentului, forma de prezentare a lucrării precum şi formularele de înscriere în concurs pot fi obţinute prin intermediul persoanei de contact: Dorina Milici – consilier în cadrul Instituţiei Arhitect şef – Compartiment Urbanism şi Avize

 

Răspunsurile la toate intrebările vor fi comunicate în sistem electronic pe adresa www.oradea.ro, secţiunea “Concurs” – “Cele mai frecvente intrebări”putând fi accesate pe durata pregătirii şi desfăşurării concursului de către toţi participanţii.

 

 1. V.                  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Modalităţi de înscriere

Pentru a participa la concursul de idei „Statuia Ion I.C. Brătianu”, participanţii trebuie să prezinte o mapă de participare şi să  parcurgă următoarele etape:

1) Să completeze şi să înregistreze cererea de participare la concurs (ANEXA 1), disponibilă pe site-ul www.oradea.ro. Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Concurenţii care nu vor completa toate câmpurile formularului vor fi descalificaţi.

2) Să completeze o declaraţie pe proprie răspundere (ANEXA 2) privind:

– autenticitatea lucrării,

– respectarea temei de concurs,

– respectiv acceptarea condiţiilor stabilite prin regulamentul de concurs

3) Să completeze un angajament prin care se obligă, ca în situaţia în care modelul a cărui autor este, va fi  agreat de Consiliul Local al municipiului Oradea, pentru realizarea statuii lui Ion I.C. Brătianu, va coordona executarea lucrării (ANEXA 3)

4) Să ataşeze cererii de participare toate materialele componente ale documentaţiei de participare aşa cum au fost stabilite prin Tema de concurs.

5) Să facă dovada statutului de artist plastic şi să prezinte un portofoliu de lucrări similare.

Un concurent poate să înscrie în concurs un singur proiect. Concurenţii care au avut lucrări înscrise în sesiunea 1-7.10.2014 pot decide dacă vor participa cu aceeaşi lucrare sau cu o lucrare nouă.

Data limită de înregistrare a materialelor este: 19 ianuarie 2015, ora 16.30.

Lucrările transmise după această dată nu vor mai intra în concurs, iar organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea returnării acestora.

În cazul în care se înregistrează mai puţin de trei lucrări concursul se va reprograma.

Lucrările vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Oradea, str. P-ţa Unirii nr.1

 

 1. VI.                MODUL DE PREZENTARE , CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI.

Modul de prezentare şi conţinutul lucrării

Lucrarea supusă evaluării va conţine:

I. O parte scrisă:

1. Formularul de înscriere (ANEXA 1); – format A4

 

2. Dovada calităţii de artist plastic – format A4

 

3. Portofoliul de lucrări asemănătoare – format A4

 

4. Declaraţia participantului privind autenticitatea lucrării prezentate în concurs, respectiv acceptarea condiţiilor stabilite prin regulamentul de concurs (ANEXA 2) – format A4

 

5.   Angajamentul autorului statuii că va realiza statuia şi soclul în cazul în care propunerea sa va fi aleasă pentru realizarea statuii  (ANEXA 3) – format A4

Toate aceste documente, reprezentând documente de identificare, se vor închide într-un plic alb pe care se va înscrie în colţul din dreapta sus, într-un dreptunghi de 5×3 cm, un cod de identificare compus din şapte caractere: două litere şi cinci cifre, iar în colţul din dreapta jos înscrisul “PLIC DE IDENTIFICARE”. Plicul de identificare se va deschide doar după deliberarea juriului şi redactarea ordinii premierii. Participanţii la concurs care au fost înscrişi şi la sesiunea din 1- 7.10.2014 pot opta pentru un nou cod de identificare.

Documentaţia de specialitate va conţine:

–          Prezentarea narativ –descriptivă a ideii şi motivaţia alegerii atât a statuii şi a soclului cât şi a elementelor menite sa asigure percepţia vizuală pe timp de noapte;- format A4

–          Prezentarea devizului (drepturi de autor şi costuri de realizare);- format A4

Fiecare pagină a părţii scrise a documentaţiei de specialitate va avea înscris în partea dreaptă sus acelaşi cod de identificare cu cel înscris pe plicul de identificare.

Niciuna din piesele componente ale documentaţiei de specialitate nu vor conţine numele autorului lucrării.

II. Partea desenată:

–          Prezentarea conceptului integrator urbanistic şi al conceptului propunerii de statuie care să conţină elementele prezentate în descrierea lucrării (inclusiv factorul percepţie); planşe format A2 – inscripţionate în colţul din dreapta sus cu acelaşi cod de identificare.

Atât plicul de identificare cât şi partea scrisă a documentaţiei de specialitate se închid într-un singur tub de carton, sigilat cu înălţimea de 450mm , pe care se va inscripţiona numele organizatorului:

 

Destinatar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

STR. P-ŢA UNIRII NR. 1, ORADEA

PENTRU CONCURSUL DE IDEI – “STATUIA ION I.C. BRĂTIANU”

Sesiunea 20 – 27 ianuarie 2015

 

III. Macheta statuii şi a integrării în zonă (soclul statuii), dimensiune: 1,20 m în gips;

IV. Portretul 1/1, în gips.

Macheta statuii şi portretul se vor expedia astfel încît să fie protejate de o cutie de lemn cu dimensiuni determinate de forma şi dimensiunea obiectelor găzduite. În partea din dreapta jos a cutiei se va inscripţiona acelaşi cod de identificare.

Toate costurile privind expedierea portofoliului de participare revin participanţilor la concurs.

Etapele concursului

Etapa 1 – Înscrierea concurenţilor – va avea loc între 15.01.2015, ora 8.00 şi 19.01. 2015, ora 16.30. În această etapă Organizatorul verifică dacă au fost realizate formalităţile procedurale stabilite prin regulament, astfel:

–          verifică existenţa înscrisurilor solicitate

–          verifică forma de prezentare a documentaţiei tehnice

Etapa 2 –  Jurizarea concursului – se va desfăşura în perioada 20.01. 2015, ora 8.00 şi 26.01.2015, ora 16.30. În această etapă Organizatorul va verifica toate formularele şi materialele aferente lor înscrise în concurs.  Juriul va descalifica lucrările:

– a căror înscrisuri nu sunt completate corespunzător;

– care conţin elemente obscene, rasiste, care încurajează violenţa sau discriminarea şi/sau care aduc atingeri unui grup sau unei minorităţi;

– a căror originalitate nu poate fi dovedită; plagiat la nivelul evidenţei

– care nu se încadrează sau nu tratează toate cerinţele formulate prin tema de concurs comunicată de organizator.

Materialele descalificate nu vor fi făcute publice.

 

Juriul concursului va fi alcătuit din şapte membrii desemnaţi prin dispoziţia primarului (reprezentanţi din domeniul culturii şi artei, critici/istorici de artă, reprezentanţi ai conducerii primăriei.)

Jurizarea şi validarea rezultatelor

Juriul va evalua lucrările înscrise în concurs ţinând cont de criteriile de bază, conţinute în tema de proiectare:

 • Încadrarea în tema de proiectare cu privire la respectarea elementelor impuse prin tema de concurs – 70%
 • Originalitatea demersului conceptual – 20%
 • Modul de prezentare a lucrării (ca imagine şi detaliere) – 10%

În afara criteriilor de bază juriul poate să-şi identifice subcriterii de evaluare, care însă vor fi făcute publice, odată cu anunţarea rezultatelor.

Clasamentul se va realiza pe baza punctajului obţinut de fiecare concurent conform grilei de punctaj de mai sus, fiind desemnaţi câştigători, participanţii care au întrunit cel mai mare număr de puncte .

În situaţia egalităţii de puncte, juriul va decide lucrarea câştigătoare,( prin vot simplu) /în funcţie de costurile prezentate în devizul lucrării  .

Partea de secretariat a concursului este asigurată de Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

 

Etapa 3. Premierea si acordarea premiilor

În cadrul concursului vor fi desemnaţi trei (3) câştigători. Valoarea totală a premiilor concursului este de 4.500 Euro, distribuita astfel:

 Premiul I – in valoare de 2.000 Euro

 Premiul II – in valoare de 1.500 Euro

 Premiul III – in valoare de1.000 Euro

 

Autorii lucrărilor premiate vor primi contravaloarea premiului în lei la cursul BNR din ziua afişării rezultatelor concursului, după reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii, conform legislaţiei în vigoare. Câştigătorii premiilor vor semna o declaraţie prin care acceptă premiul în condiţiile stabilite de Organizator, potrivit cadrului legal.

În cazul participanţilor constituiţi sub forma grupurilor artistice premiul se va acorda persoanei fizice desemnată drept coordonator.

În cazul participanţilor ONG-uri care au ca obiect de activitate sfera artistică, premiul va fi înmânat persoanei fizice desemnată drept reprezentant al ONG-ului.

 

Acordarea premiilor

După stabilirea câştigătorilor, aceştia vor fi contactaţi telefonic de către un reprezentant al Organizatorului şi/sau via

e-mail, in perioada 6-9.02.2015, pentru ridicarea premiului.

Lista cu numele câştigătorilor va fi comunicată pe site-ul www.oradea.ro  în intervalul 27-30.01.2015.

Premiile pot fi acordate în cadrul unui eveniment public şi vor sta la dispozitia câştigătorului până la sârşitul lunii februarie 2015.

Lipsa de interes a unuia dintre căştigători pentru ridicarea premiului sau neprezentarea în termenul stabilit va atrage după sine pierderea premiului, care va rămâne în posesia organizatorului.

În cazul în care unul dintre câştigătorii premiilor se află în imposibilitate de a ridica premiul, predarea acestuia se va putea face unei persoane împuternicite special în acest sens prin procură notarială. Organizatorul este absolvit de orice răspundere ce decurge din această procedură de înmânare a premiului, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau eventuale litigii ulterioare.

Organizatorul nu este responsabil în cazul în care un concurent desemnat câştigător nu poate fi contactat datorită datelor de contact incorect completate/comunicate cu ocazia înscrierii în concurs.

Organizatorul va anunţa cei trei căştigători şi va expune toate lucrările participante la concurs, cu acordul autorilor, în cadrul unei expoziţii special organizate.

 

 1. VII.              OBLIGAŢII /ANGAJAMENTE

Participanţii la concurs

Participantul a cărei lucrare va fi desemnată prin HCL ca model de realizare a statuii Ion I.C.Brătianu are obligaţia de a se prezenta în termenul solicitat de organizator pentru a conveni paşii imediat următori inclusiv termenele  limită şi orice alte detalii privind demararea, executarea si definitivarea proiectului artistic, incluzând aici şi urmărirea operaţiunilor de turnare în bronz, astfel încât la data de 30.07.2015 statuia să fie finalizată şi gata pentru a fi inaugurată în 20.08.2015.

Autorul soluţiei alese pentru realizarea statuii participă la acţiunea de montare a lucrării de artă sau oferă organizatorului toate datele necesare acestei operaţiuni.

În cazul în care autorul modelului după care se va realiza statuia  nu îşi respectă obligaţiile de a acorda asistenţă la executarea lucrării, Primăria municipiului Oradea va realiza lucrarea cu un terţ fără nicio altă obligaţie faţă de autorul lucrării.

 

 

Organizatorul concursului

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile rezultate din premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art. 77 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, în forma actualizată, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Acordarea premiilor poate fi făcută în cadrul unui eveniment public.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

– Înscrierile care nu permit confirmarea identităţii participantului;

– Înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate (ex. localitate inexistentă) şi care nu îndeplinesc condiţiile de validitate;

– Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală asupra proiectelor înscrise în concurs;

Pe perioada de desfăşurare a concursului documentaţiile înscrise în concurs şi materialele ataşate, nu vor fi date publicităţii în nici un fel, nu vor fi postate pe internet şi nu pot face obiectul unui alt concurs public sau privat până la adjudecarea câştigătorului

 

 1. VIII.            ALTE PREVEDERI

 

Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului şi a participanţilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, a poştei electronice şi pe site-ul www.oradea.ro .

Concursul va fi reprogramat în situaţia în care, după eliminarea lucrărilor ce nu răspund cerinţelor temei de concurs sau nu respectă forma de prezentare solicitată prin regulament, nu rămân în competiţie minimum trei lucrări.

 

Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, mai exact prin completarea formularului de înscriere se prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia membrilor juriului, după deliberarea ordinii premiilor.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului:

–          pentru toţi participanţii la concurs: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, adresa de domiciliu din actul de identitate. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege;

–          pentru câştigători: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, adresa din actul de identitate, seria şi numărul actului de identitate în vederea completării procesului verbal de predare – primire a premiilor.

–          pentru publicarea câştigătorilor pe site-ul www.oradea.ro : numele şi prenumele din actul de identitate;

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului.

 

Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti din municipiul Oradea.

Eventualele contestaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului [email protected] în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

Alte Clauze

Decizia comisiei de evaluare a lucrărilor este irevocabilă/ finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

Prin participarea la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Concursului.

În cazul în care Organizatorul constată că un caştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Primăria municipiului Oradea poate organiza o expoziţie cu toate lucrările participante la concurs, cu acordul autorilor.

Arhitect sef,  Adriana Lipoveanu