În cadrul schimburilor culturale cu Republica Moldova, la Timişoara, vom avea prilejul să ascultăm creaţii ale unor compozitori moldoveni, dar şi să cunoaştem arta a doi reprezentanţi de frunte ai acestei culturi. Pentru că titlul acestui concert este — Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului, la finalul concertului vom asculta şi o lucrare a unui compozitor din Bucureşti.

Vineri, 10 octombrie 2014 ora 19.00, la pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice al Filarmonicii Banatul Timișoara se va afla maestrul Gheorghe Mustea din Chişinău.

Seara muzicală va debuta cu lucrarea sa — Concert pentru orchestră. Mustea s-a născut la 1 mai 1951 în Mândreşti, Teleneşti. Este compozitor, dirijor şi muzicolog, profesor universitar, Laureat al Premiului de Stat, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Studii Aplicate din Moldova. A compus muzică simfonică, de operă, vocal-simfonică, instrumentală şi corală. Multe dintre creaţiile sale ne dezvăluie preocuparea aprofundată pentru materialul care exprimă filoane şi esenţe ale creaţiei folclorice ale pământului din care se trage. Vom observa acest lucru şi în compoziţia pe care o prezintă publicului timişorean.

Următoarea lucrare din program este Axis pentru orchestră de coarde şi glockenspiel de Vladimir Beleaev. Născut la Chiperceni, Orhei, la 18 iunie 1955, Beleaev a absolvit Institutul de Arte „Gavril Musicescu” din Chişinău specializându-se în muzicologie şi compoziţie. A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, iar în 2001 a primit titlul de Maestru de artă al Republicii Moldova. A compus muzică simfonică, camerală şi vocală. Glockenspiel este un instrument de percuţie format din nişte lame metalice aşezate pe un suport şi care, prin lovirea cu ciocănele de lemn, emite sunete asemănătoare cu ale clopoţeilor.

Ghenadie Ciobanu semnează cele două lucrări care urmează: Poem postmodern şi Poem rap, două lucrări scurte din ciclul Aprés une Lecture, pe versuri de Emilian Gălaicu-Păun. Ciobanu s-a născut la 6 aprilie 1957 la Brătuşeni, Edineţ. A compus simfonii, muzică de cameră, creaţii corale, muzică de teatru şi film. Este şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Solist va fi baritonul Vitalie Cebotari.

Ultima lucrare din concertul de vineri este Simfonia a V-a compusă de Sorin Lerescu. S-a născut la Craiova, în 1953. A studiat compoziţia cu reputaţii compozitori Tiberiu Olah şi Anatol Vieru. Este iniţiatorul unui grup de muzică nouă care promovează muzica compozitorilor români, dar şi lucrări ale unor compozitori străini contemporani. Este o formaţie care interpretează  orice lucrare valoroasă, indiferent de stil sau tendinţe estetice. Lerescu a participat la multe festivaluri de muzică contemporană, a făcut parte din juriile unor concursuri de compoziţie. Simfonia sa durează aproximativ 25 de minute şi a fost intitulată — A viselor.

filarmonica-banatul-2

avancronică de Mircea Tătaru