Muzeul National PelesMuzeul Naţional Peleş vă invită la vernisajul expoziţiei „Pictori copişti în Galeria Regelui Carol I”. Colecţia regală de pictură este creaţia exclusivă a primului suveran al României. Constituită între anii 1879-1899 prin achiziţia a 214 tablouri, în majoritatea lor covârşitoare, capodopere din colecţia Felix Bamberg, galeria de tablouri devenea proprietate perpetuă a Coroanei României. Destinată să decoreze reşedinţa de la Peleş, ea este completată de-alungul anilor cu copii executate la cererea Regelui Carol I. Spre deosebire de majoritatea originalelor, după inventarul din vara anului 1948, copiile au rămas la Sinaia şi fac obiectul unei expoziţii în premieră.

Fenomenul copiei poate fi înţeles din perspectivă contemporană ca un demers de tip istorist, în care fascinaţia trecutului îşi spune cuvântul. În lipsa originalelor celebre, copiile după mari maeştri erau destinate să imprime reşedinţei regale un caracter fastuos şi să contribuie la educaţia estetică într-o epocă în care nu exista încă reproducerea color. Operată de Carol I, selecţia operelor ce urmau a fi copiate reflecta, în mod evident, preferinţele Regelui pentru subiecte religioase. Instrument educativ, cu valenţe de decorare a interioarelor castelului, copia capătă aici şi o valoare documentară, atestând  o foate bună cunoaştere din partea comanditarului, a istoriei picturii europene  prezentă în  marile muzee.

Colecţia de cópii poate fi împărţită în două categorii: copiile după marii maeştri, având ca tematică, portrete de personalităţi istorice (aristrocraţi, guvernatori, împăraţi etc.),  scene religioase, scene de gen, peisaje etc. şi Galeria de strămoşi ai Regelui reprezentată prin cópii după lucrări originale păstrate, în general, în castelul de la Sigmaringen. La comanda Regelui s-au realizat în intervalul 1880-1910, peste 100 de cópii, după lucrări celebre, repere ale istoriei artei şi picturii din şcolile veneţiană, flamandă, germană, franceză, conservate în câteva dintre cele mai importante muzee ale Europei, bine cunoscute de Carol I: Alte Pinakothek, München; Nationalgalerie, Berlin; Gemäldegalerie, Dresda; Staatliche Gemäldegalerie Kassel; Castelul Sigmaringen; Kunsthistorisches Museum, Viena; Schlossmuseum, Gotha; Gallerie Schloss Schleissheim ; Galerie Liechstenstein, Viena; Galleria Borghese, Roma; Galleria dell’Accademia, Veneţia; Koninklijk Museum vor Schone Kunste Antwerpen; Musée du Louvre.

Comenzile au fost adresate de Rege atât unor artişti străini (germani cu precădere, austrieci, francezi, un grec, un italian), cât şi unor bursieri româniprecum Otilia Michail-Oteteleşanu (1887-1974) sau Gheorghe Bălănescu (sec.XIX-XX). Pictorii care au executat cópii pentru Carol I sunt Gustav Bregenzer (1854-1918), pictorul de curte de la Sigmaringen, Eugen Ritter Gotha (1853-1922), Eduard Haaga(sec. XIX), Ernst Hausmann (1845-1908), Paul Schad (1862 – 1916), Bertha Sich (sec.XIX ), Maximilian von Schneidt(1858-1937), Loni vonSchneidt (sec.XIX), Laetizia von Witzleben (sec.XIX), Gustav Klimt (1862-1918), Ernst Klimt (1864-1894),Franz Matsch (1861-1942), Charles Félu (1850-1905),V.Grève (sec.XIX), Paul Rhodokanakis (sec.XIX ), D. Barezzi (sec.XIX ) etc.

Vizitarea Expozitiei

Expoziţia se viziteaza în perioada:
7 iunie – 19 septembrie 2014

Programul de vizitare:
Marti 11:15 – 17:00
Miercuri 9:15 – 17:00
Joi – Duminica 9:15 – 17:00
Ultima intrare la ora 16:15.

Tariful de vizitare:
Adulţi – 6 lei
Card Euro <26 – 1,5 lei
Elevi şi studenţi – 1,5 lei
Pensionari – 3 lei