“TRANSFIGURĂRI CROMATICE“ LA U ART GALLERY

Pictorii Vasile Sitari, Sergiu Plop şi Vitalie Butescu expun în perioada
14 aprilie – 9 mai la U ART GALLERY din Bucureşti (Bd. Iancu de Hunedoara nr.8,
Bl.H3, etaj 7), în organizarea Asociaţiei Butescu Art Studio. Vernisajul a avut loc
luni, 14 aprilie, la ora 18.00.

foto Lucian Muntean

u art foto lucian muntean 01

 

vitalie butescu u art foto lucian muntean 23

În expoziţie pot fi admirate lucrări realizate de pictorul Vitalie Butescu în decursul
ultimilor ani. „Derivând fluid de din roşu şi aur către verde, albastru şi pământ, pictorul
Vitalie Butescu ne bucură şi tulbură, şi excită şi somează la gândire şi simtire adâncă, in
noua lui expoziţie … Corpul nud devine un suport şi reflector şi oglindă … pentru că
omul lui Butescu nu e un om fără capătâi: el are ambele extremităţi, cea dinspre iad şi
cea dinspre rai, bine şi frumos si rotund şi cu grijă marcate, ca un cadastru funciar prea
grijuliu a socoti orice de unde-ncepe şi până unde duce.” (Victor Niţelea)

 

Vasile Sitari u art foto lucian muntean 25

Pictorul  Vasile Sitari expune lucrări realizate în urma călătoriilor de studiu individual şi a
taberelor de creaţie la care a participat în ultimii ani. “Imaginarul vizual al lui Vasile Sitari
este alimentat de surse de inspiraț ie romantice ș i foviste. Femeia este văzută ca un
element posibil periculos, în orice caz, indefinit. … Agresivitatea relativă a culorilor,
agitaț ia vizuală de fundal, ca ș i abandonarea deliberată a canonului proporț iilor
corpului sugerează iminenț a unor schimbări în situaț ia prezentată în picturi. Posibilele
metamorfoze sunt doar sugerate, nu ilustrate, motiv pentru care lucrările trimit spre limita
dintre romantism ș i suprarealism. Ocrul, rozul ș i oranjul, de multe ori în relaț ii de
tensiune cu movul, sunt culorile preferate ale artistului pentru susț inerea
compoziț ională a nudurilor sale. Acestea rămân întotdeauna undeva dincolo, în lumea
pânzelor ș i a poveș tilor în care au fost plăsmuite.” (Mihai Plămădeală).

 

Sergiu Plop u art foto lucian muntean 24

Sergiu Plop. Transfigurarea, procedeu specific procesului de creație cu ajutorul căruia elementele
realităț ii exterioare, filtrate de imaginaț ia ș i puterea de expresie a artisticului, se
transformă într-o realitate nouă, opera de artă, nu-i este străină pictorului Sergiu Plop.
“Artistul este un boem veritabil, un trăitor. … Niciun titlu onorific, nicio decoraţie nu-l vor
abate de la proiectul său personal. Ştie că, măsura sincerităţii şi onestităţii sale artistice,
raportul artist / operă este tot ceea ce contează până la urmă. De aceea se fereşte de
farse plastice şi uneori este foarte exigent cu sine.” (Curierul de Râmnic).

 

u art foto lucian muntean 02 u art foto lucian muntean 03 u art foto lucian muntean 04 u art foto lucian muntean 05 u art foto lucian muntean 06 u art foto lucian muntean 07 u art foto lucian muntean 08 u art foto lucian muntean 09 u art foto lucian muntean 10 u art foto lucian muntean 11 u art foto lucian muntean 12 u art foto lucian muntean 13 u art foto lucian muntean 14 u art foto lucian muntean 15 u art foto lucian muntean 16 u art foto lucian muntean 17 u art foto lucian muntean 18 u art foto lucian muntean 19 u art foto lucian muntean 20 u art foto lucian muntean 21 u art foto lucian muntean 22

transfigurari cromatice