afis web ACN

(for English please scroll down)

Expoziție, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC, București

Prezentare Eva Madshus (co-curator): 23 ianuarie 2014, ora 18.00

Vernisaj: 23 ianuarie, ora 19.00

Expoziția poate fi vizitată în perioada: 23 ianuarie – 22 martie 2014

Program:  miercuri-duminică, 10.00 – 18.00
Adresa: MNAC, str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, aripa E4, București, intrarea prin Calea 13 Septembrie

Expoziția „Contemporary Norwegian Architecture # 7“ călătorește prin lume din 2011, fiind găzduită până acum de Brazilia, Cuba, Polonia, Olanda, Slovacia, Grecia, Cipru, Germania și Bulgaria. În 2014, cu suportul Ambasadei Regale a Norvegiei în România, în parteneriat cu MNAC și Asociația Zeppelin, ajunge la București.

Photo: Magne Myrvold_Statens vegvesen _Architect Carl-Viggo HŤlmebakk_Jektvik ferry dock

Photo: Magne Myrvold_Statens vegvesen _Architect Carl-Viggo HŤlmebakk_Jektvik ferry dock

Photo: Robert Sannes_Arkitekt SnŤhetta_Tubaloon_Kongsberg JazzfestivaL

Photo: Robert Sannes_Arkitekt SnŤhetta_Tubaloon_Kongsberg JazzfestivaL

Photo: Jiri Havran_Architect Jensen and Skodvin_Gudbrandsjuvet

Photo: Jiri Havran_Architect Jensen and Skodvin_Gudbrandsjuvet

Photo: Jiri Havran_Architect Pir 2_Sub house StokkŤya

Photo: Jiri Havran_Architect Pir 2_Sub house StokkŤya

 

Cea mai nouă dintr-o succesiune de prezentări dedicate fenomenului arhitectural norvegian de ultimă oră, această selecție prezintă o paletă foarte largă de realizări, de la popasuri, mici case și locuințe private, la clădiri publice, soluții complexe de construcții, infrastructură și planificare urbană. Prin diverse formate de prezentare și new media, expoziția oferă un tablou complex al arhitecturii recente realizate de norvegieni în propria țară și peste hotare. Sunt dezvăluite particularități în cadrul lucrărilor individuale și urmărite evoluțiile relevante pentru societate.

 

Ambițioasă inițiativă a Muzeului Național de Artă, Arhitectură și Design din Norvegia, această serie de expoziții – aflate acum la a șaptea ediție – are ca scop prezentarea celor mai bune lucrări ale arhitecților norvegieni din ultimii ani, documentând, rezumând și, pe cât se poate, identificând tendințele și evidențiind o caracteristică norvegiană. În particular, acest program este un bun model pentru publicul și autoritățile românești, despre cum arhitectura de calitate poate „lucra“ pentru brandul de țară, atât de acasă – sub camerele foto și ochii turiștilor, cât și făcând înconjurul lumii, ca exemple cheie de bună practică.

 

Selecția prezintă peste 30 de proiecte, grupate în categorii diverse – construcții noi și renovări,  intervenții, spații culturale și educative, de recreere și spații publice, trasee turistice, case pasive. Asemănătoare unui joc de cale ferată, cu elemente de aluminiu și nervuri realizate din lemn de mesteacăn, expoziția are o structură modulară ce poate fi adaptată la spații diverse, ceea ce face ca fiecare instalație să aibă ceva diferit. În plus, publicul e invitat să contribuie la permanenta schimbare a aspectului instalației, cu ajutorul unor elemente florale galbene cu care va putea recrea varii forme și spații atașându-le acestei structuri.

 

Credite

Curator: Nina Berre, Co-curator: Eva E. Madshus

Director de proiect: Ole Gaudernack, asistat de Stine Johansen

Design de expoziție: Magne Magler Wiggen sivilarkitekter AS

Graphic design: Anti AS

 

Expoziția este realizată de Muzeul Național de Artă, Arhitectură și Design din Norvegia, și finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei

Organizatori în România: Ambasada Regală a Norvegiei în România, în parteneriat cu MNAC și Asociația Zeppelin.

Parteneri media: Zeppelin, ArhiForum, Arhitext, Designist, Igloo, IQads, Modernism, Observator Cultural, Radio România Cultural, RFI, Ring, The Institute, Șapte Seri

Facebook eventlink

/////

Contemporary Norwegian Architecture #7

Presentation: Arch. Eva Madshus (co-curator): 23 January 2014, 6 p.m.
Vernissage: 23 January 2014, 7 p.m.
Open between: 23 January – 22 March 2014
Programme:  Wednesday-Sunday, 10 a.m – 6 p.m.
Address: The National Museum of Contemporary Art, 2-4 Izvor Street, The Parliament Palace, E4 building, Bucharest, access via 13 September Street

The “Contemporary Norwegian Architecture # 7” Exhibition travels around the world starting with 2011, being so far hosted by Brazil, Cuba, Poland, Croatia, the Czech republic, the Netherlands, Slovakia, Greece, Cyprus, Germany and Bulgaria. In 2014, with the support of the Royal Norwegian Embassy in Romania, in partnership with the National Museum of Contemporary Art and Zeppelin Association, it comes to Bucharest.

As the most recent in a series of presentations dedicated to the Norwegian architectural trend lately, this selection presents a truly wide range of achievements, from stops, small private homes and houses, to public buildings, complex building constructions, and urban infrastructure and planning. Through various ways of presentation and new media, the exhibition offers a complex picture of the latest architecture completed by Norwegians in their own country and abroad.

An ambitious initiative of the National Museum of Art, Architecture and Design in Norway, this series of exhibitions – now reaching the seventh edition – has the aim to present the best works of Norwegian architects in the last five years, documenting, summarizing and identifying trends, as much as possible, and highlighting the Norwegian specific. This programme is particularly a good model for the Romanian audience and authorities, about how quality architecture can “work” for the country brand, both at home – under the cameras and eyes of tourists, as well as travelling around the world, as key examples of good architectural practice.

The selection presents over 30 projects, grouped in various ways – new constructions and rennovations, interventions, cultural and educational areas, leisure and public areas, touristic routes, passive houses etc. Somehow like the Brio model railroad, with aluminium and birch tree elements, the exhibition has a modular structure to be adapted to various spaces, that gives every installation a different and individual character. In addition, the audience is invited to contribute to the installation, by way of playful yellow floral elements, with which one can leav markers indicating favorite projects,  by attaching them to the modules.

Credits
Curator: Nina Berre, Co-curator: Eva E. Madshus
Project Director: Ole Gaudernack, supported by Stine Johansen
Exhibition design: Magne Magler Wiggen sivilarkitekter AS
Graphic design: Anti AS

Photo© Jaro Hollan, Barlindhaug Consult, Svalbard Global Seed Vault, 2008

The exhibition is made by the National Museum of Art, Architecture and Design in Norway (www.nasjonalmuseet.no) and funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Romanian organisers: the Royal Norwegian Embassy in Romania, in partnership with the National Museum of Contemporary Art and Zeppelin Association.
Media partners: Zeppelin, ArhiForum, Arhitext, Designist, Igloo, IQads, Modernism, Observator Cultural, Radio România Cultural, RFI, Ring, The Institute, and Șapte Seri.

Facebook event – link