1 POLITICAL BESTIARY - VALERIU MLADIN, 2 POLITICAL BESTIARY - VALERIU MLADINCentrul Cultural Palatele Brancovenesti Mogosoaia

Va invita la expozitia

Political Bestiary

un nou proiect Valeriu Mladin

Vernisaj: 24 noiembrie  2013,  ora 16, Casa Artelor 

Expozitia va fi deschisa intre 24 noiembrie 2013 si 29  ianuarie 2014

orele: 9–17. Luni inchis.

De-a lungul vremii (mai ales între secolul al XVII-lea şi al XIX-lea), satira de factură zoomorfă (cu elemente de fiziognomonie etică, uneori etnologică), în tuşe caustice sau umoristice ori intenţionat vag ilogice, a avut o posteritate foarte fertilă printre scriitori (La Fontaine, Florian, Krîlov, Balzac… ) şi a cunoscut o mare diversitate de transpuneri estetice în rândul unor artişti din toate timpurile (della Porta, Teniers II, van Kessel, Peyrotte, Watteau, Chardin, Deshays, Lebrun, Lancret, Goya, Grandville, Decamps, Daumier, Thierry Poncelet, J. M. Salvador, Rafael Suriani… ).

Constant folosită în critica social-politică şi în iconografia care i se asociază, fie ca emblemă, fie ca metaforă sau ca alegorie, fie chiar ca instrument al luptei social-politice propriu-zise, simbolistica animalieră se adresează mai mult imaginarului decât raţionalului. În felul acesta, caracteristicile zoomorfe grefate pe un trup uman pot facilita, atemporal, transpartinic şi transfrontalier, transmiterea emoţiei şi definirea identităţii în cadrul disputelor doctrinare şi al dezbaterilor ideologice ce au drept scop suprem autoprezentarea encomiastică, marcarea clivajului ce îi separă pe rivali şi devalorizarea adversarului.

Portretele psihologice prezentate, reinterpretează într-o manieră liberă şi sugestivă şarja figurativă care exploatează similitudinile dintre regnul uman şi cel animal, strategie periodic speculată ideatic şi frecvent exploatată artistic încă din cele mai vechi timpuri.

Abordând unitar şi original idei conceptuale străvechi şi foarte fecunde din punct de vedere estetic, dezvoltate în variate contexte socioculturale şi plasându-se într-un registru acronic şi apartinic dar cu inflexiuni explicit critice şi dubitative, seria de lucrări POLITICAL BESTIARY propune vectori de reflecţie şi de dialog despre statutul omului politic actual înţeles ca un anti-zoon politikon – o fiinţă politică pervertită. Tema este tratată concomitent şi în cheie autocritică şi autoironică, pornind de la raţionamentul că, fatalmente, clasa oamenilor politici aleşi reprezintă, grosso modo, chintesenţa însăşi a societăţii, cu toate ei tarele ei morale, reale sau presupuse.

Valeriu Mladin

 

Atitudini, metehne şi grimase politice

Notabilă în creaţia lui Valeriu Mladin este relaţia dintre subiect şi imagine, înscrisă întotdeauna în limite morfologice concise. Dezvoltarea temei alese presupune în majoritatea cazurilor înserierea, fiecare parte a întregului constituindu-se în variaţiune. Artistul îşi gândeşte proiectele da capo al fine, păstrând în discurs măsura optimă a poveştii de la care porneşte, privite ca sursă iconografică. Naraţiunea nu împietează însă niciodată asupra exprimării plastice, în mod paradoxal, lucrările păstrându-şi independenţa faţă de scenariile aflate la baza lor.

Avem de-a face cu un mod personal de judecare a actului artistic, a cărui caracteristică fundamentală este jocul cu timpul, respectiv alegerea momentului reprezentativ al unei succesiuni cinetice, de fapte ori evenimente. Rezumând, viziunea, nu de puţine ori muzicală, cinematografică, coregrafică sau scenaristică, trecută prin filtrul unor paşi tehnologici particulari, câteodată experimentali, este convertită în semn plastic atemporal. Nu este de neglijat nici apetenţa pentru abolirea spaţiului, fundalul suportului fiind preferat decorului, să spunem, original.

Bestiarul politic al lui Valeriu Mladin transcende simpla fabulă, caricatură sau critică socială. Ceea ce contează este modul în care artistul a surprins şi transpus atitudini, metehne, grimase şi numeroase alte adevăruri, în imagini verosimile, seducătoare prin comicul lor de sorginte ludică.

Mai mult decât oameni în costume cu capete de animale, altceva decât povestea prozaică a politicii din România şi de pretutindeni, eventual un index tipologic al jocului de-a (şi cu) puterea. Lighioanele politice create de Mladin pot plăcea în contextul declarat al zămislirii lor, dar şi ca atare, prin ineditul reprezentării sau dihotomiile propuse, între sobru şi grobian, monumental şi derizoriu sau aparenţă şi realitate.

Este momentul să menţionăm că nimeni dintre privitori nu se va identifica, nici măcar în forul său lăuntric, cu seria de portrete în care, cu generozitate îi va recunoaşte, fără nici un echivoc, pe alţii. De asemenea, ne putem pune întrebarea dacă politicienii reprezentaţi sunt oameni cu chip de animale sau animale cu corp de om. Aceste ambivalenţe nu sunt deloc întâmplătoare, fiind puncte forte ale bestiarului.

Atmosfera generală din proiectul Political Bestiary ar putea fi descrisă sinoptic în relaţie cu Ferma animalelor a lui George Orwell, Încercarea de salvare a lui Piggy Sneed, scrisă de John Irving, Un bestiar politic, semnată de Eugene J. McCarthy & James T. Kilpatrick sau, de ce nu, cu albumele Animals ori, în mai mică măsură, The Wall ale formaţiei Pink Floyd. În enumerarea de faţă, şi-ar găsi un loc legitim şi Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. Lista poate continua mult şi bine, dar cel mai important este că Mladin nu are de plătit tribut nimănui. Ideea din spatele sesiunii sale de lucru este doar un pretext pentru căutări, inovaţii, exprimare. Între ceea ce doreşte să înfiereze şi modul în care o face, avem bucuria de a discuta despre artă.

Valeriu Mladin se plasează, cel puţin prin latura ce include Political Bestiary, undeva la graniţa dintre fotorealism şi megarealism, dacă acceptăm terminologia. Balansul dintre decis şi indecis, exacerbarea detaliului sau jocul contururilor sigure, cu rol de delimitare, sunt doar câteva procedee prin care accentuează realitatea celor reprezentate, extrase din contextul lor original şi transpuse matricial într-un alt sistem, deopotrivă coerent şi personal.

Mihai Plămădeală, curator