DanaArtGallery vă  invită sa vizitați expoziția INTERSECȚII a artistei Daniela Zbarcea. Evenimentul  va avea loc in  spațiul Galeriei Odeon, Calea Victoriei nr. 40-42 in perioada 24 martie- 15 aprilie 2013 .

Vernisaj – marți, 26 martie , ora 18.30

,,O nouă expoziţie a Danielei Zbarcea – pictor grafician, curator – este o manifestare de etapă. Delimitarea temporară astfel aplicată are în vedere certitudinea celor care o cunosc – atât ca om, cât şi ca artist – că tânăra plasticiană va lucra şi în continuare fără zabăvă şi că drumurile care îi sunt deschise vor fi valorificate corespunzător.

Un element de expresivitate care leagă lucrările anterioare cu cele recente este contrastul cromatic, de care artista nu se teme, chiar îl doreşte exacerbat, uneori până la limita stridenţei, fără a deveni astfel strigăt, ci propunere de a zăbovi trei secunde mai mult asupra unui chip, a unei stări, a unei posibile conexiuni, a unui vis (sunt titluri sau fragmente din titlurile unor lucrări din această expoziţie). De aici şi casetările – delimitări programatice într-un flux spaţial care antrenează fondurile pânzelor – menite să propună, uneori în cheie figurativă, nuclee, deci spaţii de senină concentrare şi reflexie. În pătratele sau drepunghiurile trasate cu siguranţă şi eleganţă se ivesc, ordonate în perspectivă ierarhică, busturi, portrete, siluete, imobile asemenea fotografiilor de epocă, fragile şi supra-expuse ca şi acestea, care afirmă: Iată omul! deşi trăsăturile acestuia s-au estompat până la des-figurare.

În alte lucrări artista renunţă la acest gen de prezentare, contrastele sunt evitate, rigoarea pare a slăbi şi o stare de lirism contemplativ se insinuează în dinamica fluxului de energii şi conexiuni. Deşi lipsite de figuraţie, asemenea lucrări par a fi transpuneri colorate ale unor privelişti, strălucind sub soarele şi în lumina oraşului ei natal (Constanţa). În ritmul alert al tuşelor se insinuează acum semne ale lumii văzute, care localizează, concentrează în conture ferme, dau seama despre obiecte în contextul şi conotaţiile inedite pe care le propun. Asemenea prezenţe, ingenue de cele mai multe ori, conturate cu spontaneitate şi vioiciune, sunt exerciţii de admiraţie faţă de faptele realităţii, dar şi proiecţii spectaculare în imaginar”.

Doina Păuleanu, critic de artă

 

Daniela Zbarcea – artist vizual, curator

Studii:

1997- 2002 – Universitatea de Arte George Enescu – Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design

 

Expoziții (selecție):

5-22decembrie 2012- Graphic Poetry, Galeria Odeon

5-19septembrie 2012 -Rencontre- Expoziție DanaArtGallery in Muzeul de Artă Constanța

13 iunie- 30 iunie 2012- Cubul Rubik, Galeria Odeon proiect DanaArtGallery

Rezidență-  Mai 2012 – Briare , Franța

25 februarie – 15 martie2012 – Singurătatea in mulțime, Galeria Odeon

15 decembrie 2011 – 14 ianuarie 2012 – “Far Too Moch Purple”, Librăria Cărtureşti, Bucureşti

26 – 29 noiembrie 2010 participare la Târgul de Artă Contemporană “St-ART”, Strasbourg, Franţa

26 – 29 mai 2010 – “Magic Land” Palatul Cantacuzino, Bucureşti (Săptamâna Internaţională a Muzicii Noi)