Va invitam la vernisajul expozitiei de pictura a artistului FELIX AFTENE ce va avea loc la Galeria Art Yourself , marti 12 martie 2013, ora 19.

Expozitia va fi deschisa in perioada 12 – 30 martie 2013 la sediul Art Yourself Gallery, str. Nicolae Ionescu, nr.11, sector 1, Bucuresti si poate fi vizitata de marti pana vineri, intre orele 12-19 si sambata intre orele 12-15.

Imaginea sinelui…

Preocuparea pentru portret, în general, și autoportret, în special, constituie o veritabilă dominantă a creației lui Felix Aftene.  Nu este vorba despre un narcisism travestit sub chipul egolatriei ci, doar, de o preocupare de a atinge  zonele obscure ale ființei, alteori ale maternității. În general, pictorul nu evită interpretarea propriei imagini, fapt menit să devoaleze un interes acut pentru corp și, mai ales, de un fel de caracterial generic.

Artistul știe că prin autoportrete își definește ființa interioară, iar prin construcția imaginii o devoalează. Vrea să comunice, să se comunice pe sine și acest fel de a propune parteneriate estetice ademenitoare trimite la generozitatea sa funciară, fiind o formă  de a se comunica pe sine în ordinea creației de bunuri simbolice. Privitorul compozițiilor sale va trece ușor peste prezumptive momente de derută, de dificultate în decriptarea sensurilor de profunzime, subtile și aluzive, spre a se acomoda cu acest fel de structuri vizuale, deseori incitante prin surpriză și atașante prin palpitul unor ființe circumscrise unui spațiu spiritual exprimat prin revelație. Artistul ne sugerează să-l urmăm fără inhibiții pudibonde, deoarece potrivit adagiului naturalia non turpia, nimic nu este mai frumos decât un trup de femeie gol. Este drept că ideea androginului nu-l ocolește și, astfel, miracolul viului se devoalează celor ce au dobândit arta de a privi.

Pictorul face adesea, îndeosebi prin polisemanticele sale compoziții, trimitere directă la taxidermie cu extensie semantică asupra conceptului de Om. Lumea imediată a realului îl dezamăgește adesea, se revoltă in intimitatea sa și  caută prin noaptea imediatului fanta de lumină salvatoare a ieșirii din labirint. Omul recent, lipsit de podoabele spiritului trimite inevitabil la vid și la înstrăinarea ireversibilă. Lipsa de comunicare reală, surogaturile servite ca esențe spirituale regale impun o intratabilă însingurare. Cu cât vorbesc mai mult, personajele sale stranii, devin lipsite de sentimente și de valori ce pot motiva o existență individuală sau colectivă. Felix Aftene se gândește pe sine în contextul uman și axiologic ca pe un captiv al lumii părăsită de valori profunde și autentice. Apocalipsa la care face trimitere  prin subtile și rafinate reflecții plastico – estetice are sensul unei posibile și permanente salvări. Zburătorii se lasă iubiți de fecioare nubile, iar pictorii de bucuria de a fi și a crea paradisuri disputabile. Felix Aftene este artistul  care face din visurile lui colorate, un eden din care nu vom fi alungați niciodată…

Valentin Ciucă, critic de artă