“Pictorii ASE-ului”  Florica Prevenda / Titi Ceară / Alexandru Rădvan

Joi, 21 februarie 2013, ora 18, are loc la Academia de Studii Economice Bucureşti (str. Căderea Bastiliei), etajele 1/2, vernisajul expoziţiei de pictură / obiect / sculptură a artiştilor Florica Prevenda, Titi Ceară şi Alexandru Rădvan. Expoziţia face parte din proiectul “Pictorii ASE-ului”, coordonat de Gabriel Niculescu.

Alchimia asocierii menţionate ţine de relaţiile personale ale artiştilor, nu de tematică şi nici de morfologie. Ceea ce defineşte întregul expoziţiei este complementaritatea. La acestă afirmaţie putem adăuga faptul că orice joncţiune posibilă între ariile de desfăşurare plastică sunt eludate din start de către cei în cauză. Avem în schimb un lot de lucrări în cadrul căruia fiecare artefact tinde să îşi capete autonomia faţă de celelalte şi în acelaşi timp fără lucrare vedetă. Relaţiile complexe dintre întreg şi parte îi evidenţiază pe artiştii expozanţi, despre care se poate spune că ceea ce îi apropie este mai puternic decât ceea ce îi deosebeşte, toată povestea derulându-se sub egida artei.

Mihai Plămădeală, critic de artă