Andreea Rus,Pictură. Viziune şi spirit întru sacru”,selecţie 2008-2011, Expoziţie personală, Galeria Căminul Artei/Parter, 24 iulie-6 august 2012.

Seriile expun într-o perspectivă  globalizatoare posibile momente de anxietate, deriva personală prin care poate mulţi am trecut în contemporaneitatea noastră. Lumea ar trebui să aibă un sens dar pentru un subiect care a pierdut conştiinţa generalului acesta lipseşte. Un astfel de om este suferind şi îşi poate găsi liniştea în ceea ce românul numeşte „întru ceva”, aici „întru sacru”. Scopul seriilor este de a prezenta traumele existenţiale ca pe posibile căi ale speranţei, ca şanse şi elemente în construcţia  unei  Lumi mai bune, a cărei principală caracteristică ar fi Lumina.

Lumina interioară, care apare în pictură ca lumină inventată, ar fi o posibilitate de salvare, o cale de orientare spre găsirea sensului, compatibilă cu acel a fi „întru ceva” atât de specific românesc. În seriile compoziţionale „întru ceva” se concretizează astfel, într-o viziune „întru sacru”, eliberatoare. (www.andreearusart.blogspot.com)