Asociaţia Volum Art lansează un apel de proiecte pentru programul Spaţiu expandat, pe tema individ şi masă. Apelul este deschis în perioada 19 aprilie – 20 mai 2012.

Spaţiu expandat este un program de artă publică, iniţiat de Asociaţia Volum Art, ce îşi propune apropierea publicului larg de arta contemporană şi remodelarea, reconfigurarea temporară a spaţiului public prin inserarea unor lucrări de artă contemporană în peisajul urban.

Programul s-a lansat în 2011 cu proiectul Migrare şi reaşezare, desfăşurat în perioada 26 mai – 31 octombrie; 7 lucrări de artă contemporană au fost amplasate timp de două luni in Parcul Kiseleff din Bucureşti.

Proiectul din 2012, Spaţiu expandat – individ şi masă, vizează o intervenţie desfăşurată pe un perimetru mai larg şi mai divers, dar cu atât mai interesant. Locaţiile propuse pentru intervenţie de către autorii proiectului, Judit Balko şi Mihai Balko, sunt spaţii pietonale din centrul Bucureştiului, oferind astfel publicului un traseu cultural urban ce începe în Centrul Vechi, la Hanul lui Manuc şi se termină pe Bd-ul Magheru, vis a vis de Librăria Cărtureşti.

Spaţiu expandat – individ şi masă se desfăşoară pe o perioadă de 7 luni, aprilie – octombrie 2012, şi cuprinde un apel de proiecte destinat artiştilor, o expoziţie cu propunerile selectate şi o intervenţie temporară în spaţiul public – amplasarea a 7 lucrări de artă contemporană în Bucureşti în perioada 6 septembrie – 31 octombrie 2012. Tema propusă anul acesta, individ şi masă, aduce în discuţie atât modul în care este perceput spaţiul public cât şi relaţia dintre protagoniştii lui. Un mod de a pune în discuţie acest raport poziţionează într-o relaţie antagonică  individul – ce reprezintă singularul şi masa/mulţimea – formă nedefinită şi structură de manifestare a individului în spaţiul public. In acest context, individul poate fi un anonim care se pierde în mulţime sau vectorul care dă identitate mulţimii. Această interpretare a celor doi termeni ai opoziţiei are un caracter orientativ, artiştii fiind liberi să extindă aria de semnificaţii a temei propuse.

Artiştii sunt invitaţi de către autorii proiectului să se implice în remodelarea spaţiului urban şi să realizeze lucrări site-specific (sculpturi, instalaţii, sculpturi-obiect, etc.) ce răspund temei lansate şi se integrează în spaţiul ales pentru amplasare.

Pe lânga cele două lucrări ale iniţiatorilor proiectului, alte 5 lucrări vor fi selectate spre a popula centrul oraşului Bucureşti pe o perioadă de 2 luni. Selecţia va fi realizată de către un reprezentant al asociaţiei şi doi critici de artă, lucrările urmând a primi aprobare de expunere din partea Consiliului Ştiinţific al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.

Asociaţia Volum Art va susţine artiştii în realizarea lucrărilor. Fiecare artist participant va primi suma de 3600lei brut (2665 lei net).

Lucrările realizate în  cadrul proiectului rămân în proprietatea artiştilor.

Materiale din care se vor realiza lucrările trebuie să fie potrivite expunerii în aer liber şi să reziste pe o perioadă de două luni atât la acţiunea deterioranta a factorilor de mediu cât şi la posibilele acţiuni distructive ale factorului uman.  Pe durata expunerii (septembrie – octombrie) artistul trebuie să-şi stabilizeze lucrarea astfel încât aceasta să nu reprezinte un pericol pentru pietoni.

Asociaţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele deteriorări sau vandalizări ale lucrărilor.

 

Pentru selecţia proiectelor trimite:
Formular (se descarcă din blogul proiectului www.spatiuexpandat.wordpress.com)
Prezentarea lucrării sau lucrărilor propuse ( un artist poate prezenta pâna la trei propuneri) care să conţină:

1) imagini cu schiţa lucrării din mai multe unghiuri si foto-montaj al lucrării în unul din spaţiile propuse pentru amplasare,

2) concept lucrare (din care să reiasă legătura cu tema lansată)

3)  detalii tehnice de execuţie şi montare a lucrării.
C.V., artist statement, foto artist
Portofoliu (5 lucrări reprezentative)
Data limită de trimitere a proiectelor: 20 mai 2012, ora 24.00
Propunerile se trimit prin e-mail la adresa: [email protected]

Mai multe detalii despre proiect şi locaţiile de amplasare a lucrărilor se găsesc pe: www.spatiuexpandat.wordpress.com.

www.asociatiavolumart.wordpress.com