Muzică, dansuri ṣi m­âncăruri tradiṭionale româneṣti ṣi turceṣti

 

GALA ROMÂNO – TURCĂ ARE LOC PE 27 MARTIE, LA SALA PALATULUI

 

România ṣi Turcia vor sărbători ȋmpreună prietenia celor două popoare prin spectacolul GALA CULTURALA ROMÂNO – TURCĂ care va avea loc marṭi, 27 martie, a.c. ȋn Bucureṣti, ȋn incinta Sălii Palatului.

Evenimentul, organizat de Lumina Instituṭii de Învăṭământ va debuta la ora 18:00 cu o expoziṭie de obiecte realizate manual ṣi piese de port popular. Pe parcursul expoziṭiei, desfăṣurată pe ritmuri muzicale balcanice, vor putea fi degustate mâncăruri tradiṭionale româneṣti ṣi turceṣti.

 

Expoziṭia care marchează ȋnceputul Galei Româno – Turcă va fi urmată la ora 20:00 de un spectacol ce va aduce pe aceeaṣi scenă talente din cele două ṭări prietene, România ṣi Turcia. Din cadrul show-ului nu vor lipsi: cântece populare româneṣti ṣi turceṣti, momente inedite de stand-up show, interpretări ale unor melodii aparṭinând unor artiṣti celebri ai celor două ṭări, momente poetice ṣi nu ȋn ultimul rând dansuri populare renumite.

 

GALA CULTURALĂ ROMÂNO-TURCĂ ȋncearcă să contribuie la dezvoltarea prieteniei României ṣi Turciei. Comunitatea turcă din România este o minoritate recunoscută oficial, iar colaborarea dintre cele două etnii se bazează pe respectul faṭă de culturi diferite, toleranṭa faṭă de diversitate ṣi colaborarea pe diverse planuri: cultural, ṣtiinṭific, de afaceri ṣi educaṭional.

Spectacolul va fi prezentat de Andreea Marin Bănică ṣi un cunoscut prezentator turc, Ilker Gültekin.

 

Evenimentul este organizat de LUMINA INSTITUTII DE ÎNVĂŢĂMÂNT cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureṣti, Ministerului Educaṭiei, Cercetării, Tineretului si Sportului ṣi Ministerului Culturii ṣi Patrimoniului Naṭional.

 

Pretul biletelor pentru spectacolul GALA CULTURALA ROMÂNO – TURCĂ, de marṭi 27 martie, din incinta Sălii Palatului, este 25  de lei.

Bilete se găsesc la casele de bilete ale Sălii Palatului ṣi Palatului Naṭional al Copiilor precum ṣi online pe www.bilettoo.ro, www.blt.ro, www.bilet.ro ṣi ȋn reṭeaua magazinelor partenere (Magazinul Muzica, Magazinul Unirea Shopping Center, Librariile Adevărul, Magazinele Flanco, Magazinul Victoria)

 

Mai multe informaṭii despre programul evenimentului se găsesc pe: http://galaculturala.lumina.ro

http://www.youtube.com/watch?v=ap-ezaBN3qM&feature=related

 

Despre: LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ṣi-a ȋnceput activitatea ȋn 1993, ȋn 1994 fiind deschisă prima ṣcoală ȋn Constanṭa. Grupul de instituṭii de ȋnvăṭământ particular reunite sub denumirea LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT asigură instruirea copiilor ȋncepând cu gradiniṭa ṣi până la nivel de universitate, ȋn cadrul cursurilor de zi cuprinzând toate ciclurile de ȋnvăṭământ preuniversitar: preṣcolar, primar, gimnazial, liceal ṣi universitar. Instituţiile LUMINA au ca obiective didactice educarea copiilor pe baza curriculum-ului românesc ṣi britanic. În ṣcolile LUMINA ȋnvaṭă un număr de aproximativ 2500 de elevi din 46 de ṭări sub ȋndrumarea a 300 de cadre didactice din 12 ṭări.

Din cadrul grupului LUMINA Instituţii de Învăţământ fac parte: Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti (www.ichb.ro), Liceul Internaţional de Informatică – Constanţa (www.ichc.ro), International School of Bucharest (www.isb.ro), Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, Şcoala Spectrum Bucureşti (www.scoalaspectrum.ro), Şcoala Spectrum Constanţa, (www.scoalaspectrum.ro), Şcoala Spectrum Ploieşti, Şcoala Spectrum Iaşi, Şcoala Spectrum Cluj, Şcoala Spectrum Timişoara.

Şcolile din cadrul Lumina Instituţii de Învăţământ oferă servicii de educaţie pentru orice grupă de varsta de la 3 la 18 ani, în cadrul cursurilor de zi.

Şcolile Lumina cuprind toate ciclurile de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal ṣi universitar.

Copiii învaţă potrivit curriculum-ului românesc, în cadrul Liceelor Internaţionale de Informatică din Bucureşti şi Constanţa, dar şi în Şcolile Spectrum din Bucuresti,  Constanţa, Ploieşti, Timişoara, Cluj, Iaşi şi după curriculum-ul britanic la Şcoala Internaţională Bucureşti (The International School of Bucharest).

Liceele Internaţionale de Informatică din Bucureşti şi Constanţa au predare în limba engleza la materiile: informatică, matematică, fizică, biologie, chimie şi engleză.
The International School of Bucharest oferă predare integrală în limba engleză cu profesori vorbitori nativi ai acestei limbi.