Admonestată de confraţi şi refuzată de galerii, după impietatea de a o fi revivifiat pe ELENA, Marilena Murariu doreşte să-şi ispăşească condamnabila rătăcire – dar şi pentru a încheia anul în cuviinţă şi smerenie – printr-un pios act de omagiere.

Prin intermediul expoziţiei virtuale “Portrete în revoluţie”, artista îşi propune să aducă ofrandă Marii Revoluţii din Decembrie, fal(n)icelor sale realizări.

Inspirată fiind de titlurile luptătorilor – (supra)vieţuitori în revoluţie, Marilena nu a găsit o cale mai potrivită pentru a-şi atinge scopul decât prin realizarea a şase impozante portrete virtuale.

Marilena Murariu vă invită aşadar să-i identificaţi pe:

Osânzit în revoluţie

Certificat în revoluţie

Remorcat în revoluţie

Revolut în revoluţie

Încuscrit în revoluţie

Ilicit în revoluţie

cărora li se adaugă, dintr-o firească nevoie de legitimare,

Oculta eroilor

Virtual curator,

Marian CONSTANTIN