Curtea Veche Publishing, alături de Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, va implementa în România proiectul de cercetare READ IT, care urmărește dezvoltarea competențelor profesorilor și creşterea interesului elevilor pentru lectură prin includerea instrumentelor TIC (tehnologia informațiilor și comunicațiilor) și a tehnicilor digitale de povestire în metoda de predare.

READ IT “Formarea profesorilor pentru a face lectura mai plăcută prin poveşti digITale” este un proiect Comenius cu o durată de 2 ani, co-finanţat de programul UE pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. Proiectul a început în decembrie 2010 şi se va termina în noiembrie 2012. Se adresează liceelor din cele cinci ţări-partener implicate în această iniţiativă: Italia, Danemarca, România, Turcia şi Marea Britanie. Grupurile-ţintă ale acestui proiect sunt elevii şi profesorii.

În cursul zilelor de 8 şi 9 decembrie 2011, reprezentanţii ţărilor partenere se reunesc în Bucureşti la o întâlnire organizată de Curtea Veche Publishing ce are ca scopuri testarea platformei on-line de învăţare destinată instruirii profesorilor şi planificarea etapelor următoare în implementarea proiectului.

Până în acest moment, au mai avut loc două întâlniri, la Roma (în decembrie 2010) şi în Edinburgh (iunie 2011). În urma acestora, s-au conturat direcţiile READ IT conform particularităţilor fiecărui stat participant la proiect, s-a realizat o cercetare detaliată a metodelor de predare utilizate de profesorii din toate cele cinci ţări implicate şi s-au pus bazele platformei on-line de instruire.  De pe această platformă, profesorii înscrişi în program vor putea descărca manualul special adaptat pentru ei, precum şi alte materiale menite să familiarizeze profesorii cu instrumentele TIC şi cu tehnicile digitale de povestire.

Instruirea propusă de proiectul READ IT este gratuită şi cuprinde două etape: pregătirea profesorilor pe platforma online (30 de ore)  şi  aplicarea noilor metode învăţate la clasă (12 ore), cea de a doua etapă concretizată în crearea, împreună cu elevii, a unui booktrailer. Profesorii participanţi trebuie să predea limba şi literatura română sau engleză elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani şi să aibă cunoştinţe de bază de folosire a unui calculator. Cei interesaţi se pot înscrie la adresa [email protected].

Echipa READ IT consideră că literatura trebuie să fie prezentă acolo unde sunt prezenţi şi elevii, adică pe internet, şi mai cu seamă pe reţelele de socializare atât de frecvent accesate. Un booktrailer poate fi diseminat printr-un link la fel de uşor ca o melodie sau ca trailerul unui film. Fiind o scurtă prezentare a unei cărţi, folosind elemente de text, de sunet şi de imagine, booktrailerul poate atrage atenţia elevilor asupra literaturii mai rapid şi mai eficient.

Existența unei deficienţe în abilităţile de predare şi a unor greutăţi în modernizarea acestora a fost  demonstrată de un sondaj realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în anul 2009. Deficienţele sunt, în principal, legate de lipsa de competenţă în abordarea noilor direcţii din educaţie, în special vizând pregătirea elevilor în vederea folosirii la maxim a oportunităţilor de învăţare oferite de TIC.

Curtea Veche Publishing doreşte, prin implicarea în acest proiect, să dezvolte interesul tinerilor pentru cărţi. Într-o eră a tehnologiei tot mai avansate, sistemul educaţional trebuie să ţină pasul cu dorinţele şi nevoile mereu noi ale tinerilor. O piaţă a cărţii insuficient dezvoltată trebuie să lupte prin orice fel de mijloace pentru a prezenta elevilor cărţile într-un mod cât mai atractiv.

Şcolile şi liceele sunt locurile de unde porneşte, de multe ori, dragostea pentru lectură, iar Curtea Veche Publishing, prin ReadIT, doreşte să le facă profesorilor de literatură munca mai uşoară: pe de o parte, prin cursuri de formare care să îi aducă mai aproape de tehnologia modernă şi prin încurajarea  folosirii instrumentelor IT şi a tehnicilor digitale de povestire, cum ar fi booktrailer-ele, în cadrul orelor de curs; pe de altă parte, prin monitorizarea constantă a răspunsului din partea elevilor în ceea ce priveşte gradul de atractivitate faţă de cărţi.

Această metodologie îi va ajuta pe profesori să experimenteze noile abordări didactice la clasă, combinând inovaţia, imaginaţia şi autenticitatea, dezvoltându-şi în acelaşi timp abilităţile digitale, şi astfel reducând discrepanţa existentă între generaţia digitală a elevilor şi lecţiile tradiţionale.

Pentru Curtea Veche Publishing, acest proiect este de asemenea o bună oportunitate de a interacţiona cu edituri din alte ţări europene. Prin schimbul de experientă, editura speră să poată aduce un plus de valoare pieţei de carte din România.

Pentru informaţii suplimentare:
Miruna Meiroşu

PR Manager
Curtea Veche Publishing
Mobile: 0752 167 534
e-mail: [email protected]