TREI GENERAŢII

Eveniment în cadrul Festivalului Internațional de la Sibiu, Ediția a XVIII, 2011

Teatru GONG Sibiu

mai-iunie 2011

Parteneri:

Teatru GONG Sibiu, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Partener Media: Modernism.ro

Curator expoziţie: KÖMIVES Andor

KÖMIVES Andor, KÖMIVES Nicolae (n 1927), KÖMIVES Loránd (n 1996)

Invitaţi:

Florin ŞTEFAN, Ioana POPA, GERGELY Milkós, NAGY Krisztina, Dorel GAINĂ, Adrian CIOCHINĂ, BARABÁS Ábel, BENKŐ Zsolt, BÖJTHE Alexandru, ERDÉLY László, GÁL Ede, HALMEN Péter, KEREKES Eszter, MARTON Júlia Noémi, MOLNÁR Norbert Csaba, NITSCH PETIOLY Balázs, ÖRDÖG Botond, POPESCU-GÉCZI Róbert, RÁCZ KÁROLY Edward, TÓTH Csaba, Aurelia CĂLINESCU

Sibiu Teatru Gong

Andor Komives - afis

Andor Komives

Dorel Gaina & Andor & Nicolae Komives

Dorel Gaina & studenti

Nicolae & Andor Komives

Aurelia Calinescu

Ioana Popa

Florin Stefan & Ioana Popa

Florin Stefan

Nagy Krisztina

Nagy Krisztina & Andor Komives

Gergely Miklos

Lorand Komives

Nicolae Komives

Nicolae & Andor & Lorand Komives

Nicolae Komives

Nicolae Komives

Proiectul este conceput în jurul ideii continuităţii generaţiilor prin artă și cuprinde nucleul familiei artistului Andor Kőmives, cu oglindirile dintre bunic, tată și fiu, ce se regăsesc în preocupările lor artistice. In jurul acestuia gravitează alte generatii de profesori, colegi și artiști, despărțiți de cîte 10 ani ca vârstă, cu studentii lor.

Învățământul artistic devine o altă familie, mai generoasă, prin ceea ce poate fi transmis mai valoros de la profesor-maestru la student-discipol. Există un moment când graniţele dintre cel ce învaţă pe celălalt şi cel ce se lasă învăţat se subțiază atât de mult, încât lăsă liberă și calea refluxului.

În primul centru proiectul pune în discuţie problema timpului imaginar şi personal prin participarea a trei generaţii: bunic 84 de ani, tatăl 52 de ani şi nepot 15 ani. Fiecare dintre noi are o istorie, un timp al său, care se intersectează şi se continuă cu celelalte istorii personale din acest prezent.Tatăl meu se află spre finalul istoriei sale, iar fiul meu abia îşi începe viața.

Al doilea centru cuprinde dialogul tonic, incitant dintre lucrările profesorilor-artiști cu lucrările studenților, în care se distinge o adevărată școală a libertății.

Expoziția în ansamblul ei este o instalaţie de obiect, pictură, fotografie, axată pe cele două centre concentrice ideatice într-o intersectare armonioasă de atitudini artistice foarte diverse, de la artă brută, la pictura naivă, la noile medii digitale, transfotografie, foto-realism pictural, obiect etc., cu centrul de greutate al timpului personal plasat în spaţii temporale diferite, dar care se întâlnesc şi comunică împreună cu bucurie în acest acum și aici.