Miercuri, 18 mai, ora 18.00

Galeria Curtea-Veche

Florin Mitroi: Tablă, lemn, sticlă, iad, rai. Trei tehnici, două stări

Curator Erwin Kessler

Orice prezentare a operei lui Florin Mitroi este, într-un anumit sens, o restituire. Cu o existență retrasă, aproape ștearsă, cu o prezență  expozițională minimă pe tot parcursul vieții, Florin Mitroi s-a arătat, după dispariția timpurie, drept unul dintre cei mai semnificativi, inflexibili și exemplari artiști români contemporani. Nu întîmplător, el a fost profesorul și mentorul unei generații compacte de tineri artiști, în scurta sa perioadă de profesorat la secția de măiestrie a catedrei de pictură de la Academia de Artă din București. Simptomatic, nici înainte, nici după activitatea lui Florin Mitroi acolo nu a mai existat un contingent atît de puternic de studenți și viitori artiști precum Dumitru Gorzo, Suzana Dan sau Alexandru Rădvan. Acest lucru arată cît de influent și chiar determinant formativ a fost modelul artistic Mitroi. Mai mult, toți elevii săi au păstrat și dezvoltat o mare parte din idiosincraziile artistice ale profesorului: toți sînt, mai întîi de toate, profund devotați picturii, toți au interese tehnice și practice neconvenționale la capitolul suport și tratament plastic al acestuia (pictura pe lemn, desenul în tablă și amestecurile sofisticate de lianți îi particularizează)dar, mai ales, toți au păstrat polarizarea tematică și afectivă caracteristică lui Florin Mitroi, înclinația de a proiecta imagini extreme, mereu la limita excesului sau extazului, impregnate ambivalent de năzuință și violență.

Miza expoziției de față este relevarea și etalarea acestei polarizări pe extreme a operei lui Florin Mitroi prin prezentarea, în premieră, alături de mai multe lucrări pe lemn și tablă, a unui lot de 14 lucrări pe sticlă niciodată expuse pînă acum, înrămate prima dată pentru această expoziție, cu ramele originale comandate de către artist după design-ul propriu inconfundabil, recuperate ulterior din atelierul său, dar nefolosite pînă în acest moment.