Patru artişti plastici interbelici din Oradea, Mihály KARA, Alex LEON (Sándor Löwinger), Hugó MUND, Ernő TIBOR, Móric BARÁT (Lustig Mor), unii dintre ei sfârşiţi tragic în lagărele de la Auschwitz sunt rememoraţi la Muzeul Holocaustului din Budapesta (1094 Budapest, Páva utca 39.) într-o expoziţie vernisată în 9 martie 2011, ora 15, în parteneriat cu ICR Budapesta.

Au luat cuvântul Excelenţa Sa doamna Ireny Comaroschi, Ambasadorul României în Republica Ungară şi Judit Hammerstein, vicesecretar de stat pe cultură din Ungaria. Expoziţia a fost prefaţată de istoricul de artă Jenő Murádin.

Un şir de evenimente culturale va succeda vernisajului: în 11 aprilie la o masă rotundă cu redactorii săptămânalului literar VÁRAD din Oradea, iar pe 18.06.2011 la un concert cu HAKESHET KLEZMER BAND, pentru a evoca un moment de glorie culturală interbelică a oraşului Oradea.

Centrul de comemorare a Holocaustului, specializat pe activităţi ştiinţifice, educative şi culturale este o clădire ultra modernă, în centrul căreia se află sinagoga din strada Páva, o clădire monument care actualmente funcţionează şi ca spaţiu expoziţional. Expoziţiile permanente şi cele temporare îşi propun să prezinte istoria şi operele artistice asociate Holocaustului.