Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, vă invită să luaţi parte joi, 10 martie 2011, de la ora 18, la vernisajul expoziţiei-eveniment Centrul artistic de la Baia Mare: tradiţia, avangarda şi „noul clasicism”. Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 10 martie – 10 aprilie 2011.

Ziffer Sandor - Peisaj

Szolnay Sandor - Vedere din fereastra

Fondul lucrărilor selectate pentru expunere, aflat în patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, susţine un discurs expoziţional concludent, cu privire la aria tematică sintetizată prin conceptul curatorial al dialecticii dintre „noul clasicism” şi avangardă, respectiv referitor la binomul tradiţie-inovaţie. Deoarece acest binom a reprezentat o provocare majoră pentru artiştii înşişi, expoziţia vizează acest raport nu numai în sens dihotomic, ci şi ca un veritabil dialog creator, care se reflectă în lucrările artiştilor selectaţi din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca: Hollósy Simon, Thorma János, Eugen Pascu, Ziffer Sándor, Klein József, Nagy Oszkár, Jándi Dávid, Szolnay Sándor, Réti István, Arthur Garguromin Verona, Dimitrie N. Cabadaief, Alexandru Phoebus, Tasso Marchini, Marius Bunescu, Petre Abrudan, Octav Angheluţă, Traian Bilţiu-Dâncuş, Emil Cornea, Petru Feier, Lucian Grigorescu, Teodor Harşia, Letiţia Muntean, Ferenczy Károly, Koszta József, Ács Ferencz, Bene József, Börtsök Samuel, Mikola András, Mohi Alexandru, Krizsán János, Aurel Popp, Kószta József, Perlrott Csaba Vilmos.

Alegerea conceptului curatorial propus, respectiv a tematicii dialogului dintre tendinţele estetice tradiţionaliste şi tendinţele estetice novatoare din cadrul Centrului artistic de la Baia Mare, corespunde nu doar cu specificul lucrărilor selectate din fondul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, ci şi cu necesitatea de a observa comparativ diferitele etape de evoluţie ale Centrului artistic de la Baia Mare. Aceste etape stilistice au fost identificate în lucrări care le exprimă plenar, în primul rând printr-o diversitate a genurilor artistice, cum este peisajul, (auto)portretul şi natura statică, şi, în al doilea rând, printr-o diversitate a tehnicilor artistice, cum este uleiul pe pânză, pastelul sau guaşa. În acelaşi timp, expoziţia Centrul artistic de la Baia Mare: tradiţia, avangarda şi „noul clasicism”. Lucrări din patrimoniul muzeului de artă Cluj-Napoca reprezintă – pentru toate categoriile de public – o reală oportunitate de a se familiariza, din perspectiva inedită a coexistenţei şi a întrepătrunderilor dintre tradiţie şi inovaţie, cu lucrări de o certă valoare artistică, a căror influenţă este semnificativă atât pentru evoluţia picturii moderne din Ungaria, cât şi pentru evoluţia picturii moderne româneşti. Prin urmare, un alt palier pe care îl include conceptul curatorial propus este dialogul creator dintre două spaţii culturale distincte, dar reunite prin aceleaşi deziderate estetice, filtrate de către personalităţile diferiţilor reprezentanţi ai Centrului artistic de la Baia Mare. În acest sens, lucrările selectate sunt reprezentative şi pentru noul context de după încheierea primului război mondial, când, în anul 1919, Thorma János a redeschis şcoala de artă. Din acest moment, se înregistrează un număr tot mai însemnat al discipolilor aparţinând spaţiului cultural românesc, care au frecventat colonia artistică de la Baia Mare până în deceniul cinci al secolului XX şi care au avut un rol tot mai important în configurarea identităţii vizuale a renumitului centru artistic.

Lucrările din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, selectate în funcţie de trăsături stilistice comune, îşi revelează noi valenţe estetice, fie din perspectiva dihotomiei, fie din aceea a sintezei dintre elementele stilistice de factură tradiţionalistă şi cele caracteristice avangardei istorice.

Parteneri media:

Radio Cluj, Zile şi Nopţi, Gazeta de Cluj, TVR Cluj, Tele Europa Nova, Făclia, Szabadság, Krónika