CURATORI ŞI FAPTE.

AGENŢIA CURATORIALĂ ANCHETEAZĂ STĂRI DE LUCRURI

o conferinţă internaţională organizată de Vector – studioul de practici şi dezbateri artistice (platforma de cercetare critică a Asociaţiei Vector) şi Departamentul de Istoria şi teoria artei (Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design).

Joi, 18 noiembrie 2010, orele 10-14

Sala Benjamin Fondane, Centrul Cultural Francez, Iaşi

B-dul Carol nr. 26

CU SPRIJINUL:

Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi

British Council, Iaşi

Centrul Cultural Francez, Iaşi

Forumul Cultural Austriac, Bucureşti

PARTICIPANŢI:

1. Cătălin Gheorghe

moderator; lector universitar, curator şi editor, Vector Studio şi Universitatea de Arte Iaşi

2. MÉLANIE BOUTELOUP (Franţa)

directoarea Bétonsalon (Paris) – Centru de Cercetare şi Arte Pluridisciplinare – (www.betonsalon.net) şi coordonatoarea din Franţa a proiectului global “The Public School”

(http://paris.ecolepublique.org/about).

3. KATHRIN RHOMBERG (Austria)

curator al celei de-a 6-a Bienale de Artă Contemporană de la Berlin („Ce [ne] aşteaptă acolo”) 2010 [http://bb6.berlinbiennale.de/], co-curator al proiectului de cercetare Former West, organizat de BAK (basis voor actuele kunst), Utrecht [http://www.formerwest.org/]; consilier şi membru corespondent al Secession Viena.

4. ALFREDO CRAMEROTTI (Marea Britanie)

co-curator al Bienalei Europene de Artă Contemporană Manifesta 8, ca membru al colectivului Chamber of Public Secrets; curator in cadrul Centrului QUAD de Arta, Media şi Film din Derby; editor al seriei Critical Photography la Intellect Books; autor al cărţii Aesthetic Journalism (Intellect Books, Bristol, 2009).

http://www.manifesta8.com/manifesta/manifesta8.cps_en

http://cpsman8.wordpress.com ; http://www.alcramer.net

PROGRAM:

1. 10:00 – 10:15

Cătălin Gheorghe

Introducere (15 minute)

2. 10:15 – 11:10

Mélanie Bouteloup

Prelegere (40 min. + 15 min. discuţii)

11:10-11:25

pauza de cafea

3. 11:25-12:20

Kathrin Rhomberg

Prelegere (40 min. + 15 min. discuţii)

4. 12:20 -13:15

Alfredo Cramerotti

Prelegere (40 min. + 15 min. discuţii)

5. 13:15-14:00

Concluzii

CONTEXTUL DESFĂŞURĂRII CONFERINŢEI:

În ultimii 10 ani, în Iaşi, centru urban cu tradiţie universitară şi culturală din România, s-au pus bazele dezvoltării unei scene de artă contemporană critică interesată atât de promovarea artiştilor emergenţi şi profesionalizaţi, cât şi de conectarea la reţele de artă contemporană din Europa Central-Sud Estică, Nordică şi Vestică.

Parteneriatul educaţional dezvoltat între Asociaţia Vector (un ONG implicat în cercetarea şi producţia de proiecte de artă contemporană ‒ organizând o bienală internaţională, un spaţiu de expoziţii şi dezbateri, o rezidenţă internaţională şi editând o publicaţie; www.periferic.org) şi Universitatea de Arte „George Enescu” (o instituţie publică de educaţie artistică, inclusiv în artele vizuale; www.arteiasi.ro) a dus la dezvoltarea unor noi specializări: Departamentul Foto-Video-Procesare computerizată şi Departamentul de Istoria şi teoria artei.

Aceste noi tendinţe de promovare şi articulare a importanţei şi relevanţei noilor medii şi a cercetării critice şi teoretice în înţelegerea, cunoaşterea şi instrumentarea culturii vizuale contemporane ar putea contribui la dezvoltarea profesională în domeniul artelor vizuale, la creşterea vizibilităţii scenei culturale ieşene, la întărirea parteneriatelor între instituţiile culturale locale şi la conectarea iniţiativelor locale de cultură vizuală la iniţiative similare din ţări europene, prin intermediul schimburilor de idei şi practici culturale cu un direct impact social şi profesional.

ARGUMENT:

Practica curatorială este una dintre cele mai extinse şi discutate expresii ale acţiunii de cercetare şi mediere a culturii vizuale contemporane. Implicând observaţia, selectarea, analiza, producţia, expunerea, diseminarea şi feed-back-ul, această practică îl pune pe curator în situaţia de a lucra cu diferite teorii, instituţii, personalităţi, spaţii expoziţionale şi publicuri, structurând şi administrând o cunoaştere a afectelor şi conceptelor, a stărilor de lucruri într-o lume din ce în ce mai auto-reflexivă şi analitică.

Plecând de la premisa că curatorul, în calitatea sa de agent social (deopotrivă artist, istoric, critic, teoretician, psiholog, sociolog, antropolog, politolog, economist, tehnician etc.), contribuie critic la analiza unor fapte sociale şi la producţia unor fapte culturale, această conferinţă internaţională crează cadrul unei întâlniri a posibilelor diferenţe de viziune şi abordare, cadrul unui schimb de idei, informaţii şi tehnici operative în curatoriat, cadrul unei expuneri a studenţilor la un anumit format şi o tematică exemplificative pentru dezvoltarea lor profesională, precum şi cadrul unei medieri instituţionale între partenerii implicaţi în susţinerea acestui proiect.

ORGANIZATORI:

Vector – studioul de practici şi dezbateri artistice este platforma educaţională de cercetare critică şi producţie artistică a Asociaţiei Vector, activată în colaborare cu Centrul de Cercetare Estetica şi Creaţie Artistică al Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, Iaşi.

Departamentul de Istoria şi teoria artei activează din octombrie 2008 în cadrul Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, propunând să ofere o perspectivă enciclopedică, analitică şi aplicabilă asupra cunoaşterii, înţelegerii, criticii şi comunicării artelor vizuale.

CONTACT:

Lector univ. dr. Cătălin GHEORGHE

email-uri: [email protected], [email protected]

Universitatea de Arte „George Enescu”

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design

Departamentul de „Istoria şi teoria artei”

str. Sărăriei nr. 189, cod 700451, Iaşi, România

tel: 004 0723 785816, fax: 004 0232 225333

www.arteiasi.ro/ita

PARTENERI FINANCIARI:

Austrian Cultural Forum, Bucureşti

www.austriacult-bucuresti.ro

British Council, Iaşi

http://www.britishcouncil.org/ro/romania-about-iasi.htm

French Cultural Center, Iaşi

www.ccfiasi.ro

University of Arts “George Enescu” Iaşi:

www.arteiasi.ro